'Niet kwetteren Pascal, maar doen!'
Voormalig Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (Open VLD)
Volgens voormalig Vlaams Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (Open VLD) zal de felbesproken 'brede eerste graad' zoals Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) voorstelt, er nooit in alle scholen komen omdat er geen draagvlak voor bestaat. Vanderpoorten stelt in een persbericht dat het beter is de derde graad van het basisonderwijs te hervormen dan de eerste graad van het secundair onderwijs.

Marleen Vanderpoorten beaamt dat er gesleuteld moet worden aan de orientering van de studiekeuze en aan de voorbereiding tot het secudaire onderwijs, in het vijfde en zesde leerjaar van de lagere school.

'Het klopt dat in het huidige systeem, los van de vraag of een 12-jarige een juiste keuze KAN maken, deze leeftijd ongeschikt is om voor een definitieve studierichting te opteren', zegt Vanderpoorten daarover.

'Beter derde graad basisonderwijs hervormen, dan eerste graad secundair onderwijs'

Zelf zou Vanderpoorten starten met het hervormen van de derde graad in het basisonderwijs, zodat die beter aansluit op het secundair onderwijs.

In haar voorstel beperkt Vanderpoorten zich tot eenvoudige ingrepen zoals het afstappen van de klassieke klastitularis, het inzetten van meer vakleerkrachten. het toespitsen op techniek en het geven van cultuureducatie in alle scholen.

Ook regelmatige overstappen en intensief samenwerken met secundaire 'partnerscholen' zijn belangrijk in die hervorming van die derde graad in het basisonderwijs.

Voor een echte brede eerste graad, in alle secundaire scholen, zijn immers autonome middenscholen nodig, meent Vanderpoorten. 'Vandaag zijn eerste graden bijna overal verbonden met een ASO, TSO of BSO-bovenbouw. Ouders kiezen dus een secundaire school voor hun 12-jarige al op basis van hun verwachting voor een studiekeuze twee jaar later', aldus de ex-minister.

'Als we de brede eerste graad een kans willen geven, moet die losgekoppeld worden van de bovenbouw', vervolgt ze, en 'dat lijkt me, vooral op het vlak van infrastructuur, niet eenvoudig'.

'Genoeg punten waarover meerderheid in parlement het wel eens is'

De ex-onderwijsminister roept nu op om te kiezen voor een breed gedragen inhoudelijke vooruitgang, 'niet voor loze structuurhervormingen, maar voor gerichte stappen die onze jongeren echt vooruit helpen.' 

Volgens Marleen Vanderpoorten zijn er genoeg punten terzake waarover een meerderheid in het parlement het wel eens is. 'Zoals een betere overgang van lager naar secundair onderwijs'. 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in