De nieuwe tussenstand van Vlaanderen In Actie die donderdag is voorgesteld 'levert een lelijk beeld op van Vlaanderen'. Dat zegt Open VLD.

Vlaanderen In Actie (VIA) bundelt twintig doelstellingen rond onder meer welvaart, levenskwaliteit en een duurzame economie. Uit de meting van de indicatoren blijkt dit jaar dat er al meerdere doelen zijn gehaald, maar dat er ook verschillende indicatoren in tegenovergestelde richting evolueren.

 Volgens oppositieleider Sas Van Rouveroij is opnieuw aangetoond dat VIA niet veel meer is dan 'een reclamecampagne voor de vitrine'.

Volgens Open Vld bevat de nieuwe VIA-balans 'een hoop slecht nieuws. 'We blijven achterophinken inzake de doelstellingen voor onderwijs, waarvan er nog maar één van de 14 is gehaald. Het percentage dat we aan onderzoek moeten besteden, gaat niet in de richting van de vooropgestelde 3 procent van het bbp maar blijft lager dan de 2,38 procent die we in 2000 haalden', aldus van Rouveroij.

'En ook de warme samenleving koelt af want op indicatoren als cultuurparticipatie, sportbeoefening, levenslang leren, verenigingsleven en politieke participatie boeren we achteruit', klinkt het.

Groen

Ook oppositiepartij Groen reageerde al. 'Het rapport van de Vlaamse regering is niet om over naar huis te schrijven', zo reageert fractieleider Filip Watteeuw. Volgens hem evolueert een reeks groene indicatoren negatief en wordt daarmee aangetoond dat de Vlaamse regering 'alles behalve een groene regering is'.

De conclusie van Groen is niet mals. 'Zes op de tien indicatoren evolueren niet gunstig. Op een kwart van de indicatoren boeren we zelfs achteruit', aldus Watteeuw.
Vooral de negatieve evolutie van een aantal milieu-indicatoren botst op kritiek bij Groen.

Naast het milieu, noemt Groen de stijgende armoedecijfers 'bijzonder zorgwekkend'. 'En de gevolgen daarvan zoals de afkalvende participatie van kansarmen aan cultuur- en verenigingsleven. Hier zijn extra stimuli nodig, zeker geen nieuwe golf besparingen', besluit de groene fractieleider.

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig