Crevits: 'Er bestaat geen mirakeloplossing'
Foto: lvd
Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) is niet verrast door de studie waaruit blijkt dat België koploper is in filerijden. Ze kent de oorzaken, maar een mirakeloplossing is er niet, klinkt het. 'Het komt erop aan om te blijven investeren, daar waar het nodig en mogelijk is. Zomaar overal wegen bijbouwen kan niet, gezien onze Vlaamse context. Overal staan huizen.'

Uit een rapport van het Verkeerscentrum blijkt dat het verkeer in 2011 weer is toegenomen. 'Vooral het vrachtverkeer, wat er op kan wijzen dat het economisch toch weer wat beter gaat', zei Crevits in De Ochtend op Radio 1.

Dat Verkeerscentrum zocht ook naar de oorzaken van de fileproblemen in Vlaanderen. 'Het zijn er vier grote. Ten eerste verplaatsen we ons enorm veel, ook voor korte afstanden. Ten tweede is ons wegennet zelf een probleem, het minste ongeval is aanleiding voor enorme files, we hebben geen robuuste alternatieven. Ten derde - en daar ben ik zelf verantwoordelijk voor - zijn er heel veel wegenwerken aan de gang, maar die zijn nodig willen we tegen 2015 het snelwegennet in goede staat krijgen. Tot slot is er nog de vermenging van het recreatieve met het werkverkeer. Onze avondspitsen beginnen al heel vroeg.'

Conclusie? 'Er is nood aan grote investeringen. Zoals het masterplan Antwerpen. En dan niet alleen investeringen in het wegennet, maar ook in bijvoorbeeld het openbaar vervoer. En in de verbetering van de verkeersveiligheid zodat er minder ongevallen zijn die het verkeer kunnen verstoren.'

In afwachting van de uitvoering van de grote plannen zoals de Oosterweelverbinding en de optimalisatie van de Brusselse Ring, wil Crevits ook aandacht voor kortetermijnoplossingen, zoals extra spitsstroken. 

Niet meer weven

Die Brusselse Ring wordt een harde noot om te kraken. De komst van shoppingcentrum Uplace maakt het er wellicht niet makkelijker op, maar Crevits wuift dat weg: 'Eén dossier, één ontwikkeling is niet de oorzaak van wat er op de Brusselse Ring gebeurt.' 

De minister wil vooral inzetten op de scheiding van doorgaand en lokaal verkeer. 'Er zijn te veel weefbewegingen, auto's die van de uiterste rijstroken naar de afritten rijden en omgekeerd. Velen hebben die op- en afritten niet nodig, het komt er op aan te optimaliseren.'

Maar het plan voor die optimalisatie van de Brusselse Ring is nog niet klaar. Vandaag stelt Crevits in de bevoegde commissie in het Vlaams parlement een strategisch Milieu Effecten Rapport (MER) voor, dat echter nog niet is goedgekeurd door de Milieucel Vlaanderen. 'Het is uiteindelijk de Vlaamse regering die de knopen moet doorhakken, maar ik vind dat het parlement recht heeft op informatie.' Bij het plan wordt ook het Brussels Gewest betrokken, benadrukt de minister. 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig