Vader Morel en Jan Jambon duwen N-VA-lijst in Antwerpen
Marie-Rose Morel en haar ouders in 2010 Foto: WAS
Chris Morel (67), de vader van wijlen Marie-Rose Morel, de ex-politica van het Vlaams Belang, is het 'wit konijn' dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de Antwerpse lijst van N-VA zal duwen. Voor de provincieraad wordt de lijstduwer in het district Antwerpen Jan Jambon, fractieleider van de N-VA in de Kamer.

Aanvankelijk leek het erop dat Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD) de Antwerpse N-VA-lijst zou duwen. Tot bleek dat Van Campenhout straks op de vierde plaats van de lijst zal staan, achter Bart De Wever, Liesbeth Homans en Koen Kennis, de kabinetschef van Geert Bourgeois. 

Sindsdien was het gissen naar het 'wit konijn' dat De Wever achter de hand hield om zijn lijst te duwen. Dat wordt dus Chris Morel, ex-CVP'er en ex-topmanager, maar vooral de vader van Marie-Rose, die in februari vorig jaar overleed. Chris Morel steunde zijn dochter in haar politieke ambities, maar was nooit lid van het Vlaams Blok of Belang. 

Topmanager

'Chris is een gewezen topmanager (van Alcatel Bell, red.) in binnen- en buitenland, tot zelfs in China, maar brengt ook heel wat politieke ervaring mee als voormalig OCMW-voorzitter in Merksem', verklaarde Bart De Wever de meerwaarde van Morel op de Antwerpse N-VA-lijst. Morel was een van de pioniers van het Vlaamse zakenleven in China en is ereburger van zowel Shanghai als Peking.

'Het is een grote luxe om de politieke erfenis van je ouders te kunnen overnemen, maar bij sommigen moet dat vreselijk genoeg omgekeerd gebeuren. Het is ongelooflijk als zij daar dan toch de moed voor hebben', verwees De Wever naar het overlijden van Morels dochter Marie-Rose, vooral bekend omwille van haar periode bij Vlaams Belang maar voordien lid van N-VA.

Kantelmoment

Chris Morel gaf zaterdag aan dat zijn beslissing om voor de N-VA op te komen tot op zekere hoogte emotioneel van aard was. 'Maar rationeel gezien is dit ook een kantelmoment om vernieuwing te brengen in Antwerpen', vindt Morel, die N-VA een absolute meerderheid toewenste in Antwerpen.

Bart De Wever, N-VA-voorzitter en Antwerps lijsttrekker, stak de goede band die hij had met de familie Morel nooit onder stoelen of banken. Op de begrafenis van Marie-Rose Morel, die vorig jaar in februari overleed, hield hij nog een emotionele afscheidsrede. De Wever en Morel waren studiegenoten en deelden dezelfde politieke belangstelling. Kort voor haar dood begin vorig jaar hadden ze zich met elkaar verzoend.

Naast de bekendmaking van de lijstduwers, stelde NV-A zaterdag ook officieel de overstap voor van gewezen VLD-schepen André Gantman.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig