Hoe kunt u uw bureaumateriaal afschrijven?
Foto: rr
Als ik mijn bureau gebruik voor het werk, mag ik deze dan volledig afschrijven? Geldt deze regeling ook voor tweedehands gekochte meubelen?

Als u een bureau gebruikt voor uw werk, kan u dit afschrijven. Gemengde kosten, d.w.z. kosten gedaan deels voor de beroepswerkzaamheid en deels voor privédoeleinden, moeten gesplitst worden: alleen dat deel van de kosten dat betrekking heeft op de beroepsactiviteit mag worden afgetrokken. Als u het bureau dus ook privé gebruikt, is een opsplitsing noodzakelijk.

De afschrijvingen worden berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de afschrijfbare bestanddelen. Het mag ook om tweedehandse goederen gaan. Zelfs goederen die kosteloos werden verkregen, bijvoorbeeld via schenking, kunnen worden afgeschreven.

De afschrijvingsbasis is in dat geval de beleggingswaarde of de inbrengwaarde. Dit is de prijs die men voor de aankoop van het betrokken goed op de markt zou moeten betalen: de werkelijke verkoopwaarde.

Om die marktwaarde te bepalen, kan volgens de rulingcommissie worden gebruik gemaakt van internetveilingsites. Als afschrijvingsbasis kan u dus de effectief betaalde prijs voor de aankoop van het tweedehands bureau gebruiken. Als u het bureau gekregen hebt, kan u zich baseren op de werkelijke verkoopwaarde.

Voor meubilair wordt een afschrijvingspercentage van 10 procent als normaal beschouwd.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.