'Wie flessenwater drinkt, is zot'
Foto: VUM
'Wie flessenwater drinkt, is zot.' Dat zegt Luc Asselman, voorzitter van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). 'De prijs is een veelvoud van die voor kraantjeswater en de kwaliteit is dezelfde', aldus Asselman.

Gezinnen verbruiken in vergelijking met tien jaar geleden aanzienlijk minder drinkwater. Dat dalende verbruik, gecombineerd met drinkwatertarieven die niet stijgen in lijn met de index, weegt op de omzet van de VMW. Bovendien stijgt ook het aandeel van het gratis water - 15 kubieke meter per gezinslid - dat de klanten krijgen.

Asselman gaf te kennen dat er vroeg of laat prijsverhogingen nodig zullen zijn. Probleem is dat de VMW voor tariefverhogingen langs de overheid moet passeren en die houdt volgens de watermaatschappij geen rekening met bepaalde argumenten. De voorzitter wees bijvoorbeeld op een bijkomende voorziening van 10 miljoen euro om de pensioenen van de personeelsleden veilig te stellen.

6,3 miljoen euro verlies

Daarnaast werd de maatschappij geconfronteerd met een verdubbeling van de watertaks in Wallonië, die niet meteen doorgerekend kon worden in de tarieven. Een derde van het drinkwater van de VMW in Vlaams-Brabant komt uit Wallonië en de belastingverhoging betekent een meerkost van 2,5 miljoen euro voor het bedrijf. Door die en andere factoren sloot de VMW vorig jaar af met een verlies van 6,3 miljoen euro.

De VMW heeft niet als doelstelling winst maken, maar wil break-even draaien. Asselman haastte zich om te benadrukken dat de maatschappij 'geen waterhoofd' is. 'We hadden in 1987 nog 2.000 werknemers, tegen 1.462 momenteel. We hebben dus efficiëntiewinsten geboekt', illustreerde hij.

De VMW levert water aan 2,6 miljoen klanten in 170 gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. De maatschappij promoot al kraantjeswater als drinkwater, vooral bij jongeren. Dit jaar wil de VMW ook kansarmen sensibiliseren.