N-VA neemt verkeerde belasting onder vuur

Het groeipact zal niet pakken

De N-VA stelt in haar groeipact voor om de werknemersbijdragen te laten dalen, en de btw met één

procent te verhogen. Goed bedoeld, stelt GERT PEERSMAN, maar dat zal niet werken. Het zijn de

werkgeversbijdragen die in zo'n scenario naar beneden moeten.

Het initiatief kunnen we alleen maar toejuichen. Terwijl de regering zich tot nu toe heeft beperkt tot een beleid van besparingen, heeft de N-VA deze week een groeipact voorgesteld dat de economie moet ...

Niet te missen