De Belgische economie zal dit jaar met 0,6 procent groeien. Dat zegt de Nationale Bank (NBB) in haar halfjaarlijkse prognoses. Ze veegt daarmee niet alleen haar eigen verwachtingen van eind vorig jaar van tafel, maar ook de veel recentere van het Planbureau.

Zelf voorspelde de NBB in december nog een krimp van 0,1 procent voor onze economie, en het Planbureau hield het in mei op een bescheiden groei van 0,1 procent. Vooral het sterke eerste kwartaal krikt de prognoses op.

De Belgische economie groeit in de slipstream van de Duitse, die niet alleen voordeel haalt uit haar forse export, maar ook steeds meer uit de toenemende binnenlandse consumptie. België is een belangrijke toeleverancier voor de Duitse economie.

'De Duitse aantrekkingskracht speelt een rol', zei Coene toen hem om een verklaring voor de goede prestaties werd gevraagd. 'Beleggers hebben ook begrepen dat België niet Spanje of Italië is', ging de gouverneur verder. 'Bovendien zit de begroting dit jaar op spoor. Wij kennen niet de excessen van sommige andere landen.'

Premier Elio Di Rupo gaf vorige week in interviews al aan dat de groei wellicht rond 0,6 procent zou uitkomen. Ons land zou het met zo'n cijfer veel beter doen dan de eurozone, die aankijkt tegen een krimp, en komt zelfs aardig in de buurt van de 0,7 procent voorspelde groei voor Duitsland. Voor volgend jaar verwacht de Nationale Bank zich aan een groei met 1,4 procent.

Bijkomende inspanningen nodig om begrotingsdoelstelling volgend jaar te halen

Als de prognoses bewaarheid worden, zal ons land dus erg sterk presteren in een nochtans zwakke Europese context. Landen als Spanje en Italië verkeren al verscheidene kwartalen in een recessie, en ook de Nederlandse economie heeft in het eerste kwartaal al een forse krimp achter de rug.

Toch betekent deze meevaller volgens de NBB niet dat de regering nu op één been de met Europa overeengekomen begrotingsdoelstellingen haalt. Dit jaar wordt geen probleem. Dankzij de veel sterker dan verwachte groei zal het tekort 'moeiteloos' terugvallen tot de vooropgestelde 2,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Maar volgend jaar zal het zonder bijkomende maatregelen weer oplopen tot 3,1 procent, terwijl het met Europa afgesproken traject een verdere daling tot 2,2 procent voorziet.

Inflatie zal volgend jaar dalen

De relatief goede prestaties zullen echter niet kunnen verhinderen dat de werkloosheidsgraad in België dit jaar zal stijgen van 7,2 naar 7,5 procent van de beroepsbevolking, en volgend jaar zelfs naar 7,7 procent. Dit jaar zouden er amper 3.300 banen bijkomen, maar volgend jaar 27.100.

Tot slot zal de inflatie dit jaar volgens de prognoses van de Nationale Bank nog 2,6 procent bedragen, maar volgend jaar dalen naar 1,5 procent. Dat is zelfs onder het gemiddelde van de eurozone. Reden voor die plotse ommekeer zijn de dalende energieprijzen. Die zijn sneller in onze consumptieprijsindex te zien, legde Coene uit.