Meer windhozen in de periode 2001-2010 dan tijdens het decennium daarvoor
Foto: weerwoord.be
Een dag nadat een windhoos heel wat schade aanrichtte in Limburg, blijkt uit cijfers van staatssecretaris van Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH) dat het weerfenomeen het voorbije decennium veel vaker voorkomt in België.

Uit een antwoord van Wathelet op een schriftelijke vraag van Kamerlid Peter Logghe (Vlaams Belang) blijkt dat het KMI in de periode van 2001 tot 2010 39 windhozen registreerde die schade veroorzaakten. Dat zijn er meer dan in de jaren 90, toen er 23 geteld werden. Het zijn er wel minder dan in de periode van 1982 tot 1990, toen de teller opliep tot 43.

Het KMI registreert windhozen pas sinds 1982 op systematische wijze. In de hele periode van 1982 tot 2010 werden er in totaal 105 geteld, een gemiddelde van 3,6 per jaar.

Verband met klimaatverandering

Het grootste aantal windhozen werd geregistreerd in 2006 (11), gevolgd door 1983 (9), 1986 (7) en 1982 en 1994 (telkens 6). In de vermelde periode werd ons land jaarlijks wel minstens één keer getroffen door een windhoos. In 2009 en 2010 werden er telkens 4 geteld.

Verwijzend naar studies van het Intergovernmental Panel on Climate Change wijst Wathelet op het verband met klimaatverandering. Het '4e Assessment Report' van dit panel voorspelde reeds dat de kans groot is dat Europa geconfronteerd zal worden 'met een toename inzake extreme windsnelheden'.

Het recente SREX-rapport bevestigt 'dat er sinds 1950 sprake is van een verandering in klimaatextremen en dat sommige van deze veranderingen kunnen worden toegeschreven aan een toename van broeikasgassen in de atmosfeer'.