Turtelboom wil nationaliteit van Belkacem afnemen
Annemie Turtelboom Foto: Photo News
Minister van Justitie Turtelboom zegt dat alles in het werk gesteld wordt om een stevig dossier op te stellen tegen de woordvoerder van Sharia4Belgium. Het doel is zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Pas dan kan hij worden uitgeleverd.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) vindt het een goede zaak dat de man opgepakt is. Ze wees erop dat Belkacem al in eerste aanleg veroordeeld is, dat er nieuwe onderzoeken tegen hem lopen en dat hij in het verleden ook al veroordeeld werd in Marokko onder meer voor drugshandel.

Het komt er volgens haar nu op aan om een zo stevig mogelijk dossier op te stellen zodat het Antwerps parket de procedure kan starten om de Belgische nationaliteit van de man af te nemen. Pas dan kan er ingegaan worden op de vraag van de Marokkaanse autoriteiten om hem uit te wijzen.

'Dat zou een fundamentele oplossing zijn,' zegt de minister.

Annemie Turtelboom meent dat de huidige wetgeving reeds ver gaat, maar nog steeds aangepast kan worden. Zo kan het verbod op extremistische organisaties een belangrijk signaal zijn, maar dat is volgens haar niet voldoende. Een veroordeelde organisatie kan immers op korte termijn de activiteiten onder een andere naam verder zetten.

Di Rupo verheugd

Nog in het parlement heeft premier Di Rupo gezegd dat hij blij is met de aanhouding van de woordvoerder van Sharia4Belgium. Hij wil samen met het parlement kijken of onze wetten nog moeten worden verscherpt om dergelijke organisaties sneller een halt te kunnen toeroepen.

In het parlement kwamen haast alle partijen aan het woord om de daden van Sharia4Belgium te verwerpen. De oppositie was tegelijkertijd ook hard. Onder meer Jean-Marie Dedecker vroeg zich af waarom men de organisatie zo lang had laten doen. 'Ze hebben nochtans een strafblad waarmee je de weekendeditie van Het Laatste Nieuws kunt vullen.'

De N-VA stelde dan weer dat Belkacem al veroordeeld was om gelijkaardige feiten. En toch liep hij vrij rond. 'Dat is het probleem,' zei Jan Van Esbroeck.

In zijn antwoord beklemtoonde Di Rupo dat het recht op vrijemeningsuiting niet mag gebruikt worden om aan te zetten tot haat. 'Iedereen mag vrij denken wat hij wil en de God vereren die hij wenst. Maar het is onaanvaardbaar dat men in naam van een geloof aan anderen bepaalde gedragingen wil opleggen.'

'De regering kan niet tolereren dat een minderheid onze democratische waarden manipuleert. Het recht op vrijemeningsuiting kan niet worden misbruikt als propaganda-instrument om aan te zetten tot haat en geweld.'

Hij kreeg veel applaus toen hij zei: 'Iedereen die oproept tot geweld of haat heeft geen plaats in onze maatschappij.'

Di Rupo was dan ook verheugd om de acties van het gerecht vandaag.

Hij weet dat er in het parlement al verschillende voorstellen circuleren om organisaties als Sharia4Belgium sneller aan te pakken. Hij belooft dat de regering met het parlement daarrond wil samenwerken.

In het parlement wordt ook wel geaarzeld. Het mag niet de bedoeling zijn dat we in het wilde weg slaan met maatregelen, want dan beschadigen we onze democratie - en dat is net wat die organisaties willen, zei Bart Somers (Open VLD)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig