Uit een onderzoek van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE) is af te leiden dat nierspecialisten die dialyses doen het meest overhouden aan hun ziekenhuisactiviteiten: 862 euro per halve dag. Dermatologen en reumatologen houden het minst over.

Het gaat over de honoraria en de eventuele ereloonsupplementen die de artsen overhouden aan een halve dag ziekenhuiswerk, ná de afhoudingen die het ziekenhuis doet. Het gaat om gemiddelden die zeer sterk verschillen per ziekenhuis. De cijfers geven ook niet het totaalinkomen van de artsen, want ze omvatten niet wat ze in hun privé-praktijk verdienen, als ze die hebben. Het gaat ook om omzet en bruto bedragen, niet om wat er netto van overblijft.

Aan de top staan de nefrologen die nierdialyses doen: zij gaan naar huis met 862 euro per halve dag.

De klinisch biologen volgen op enige afstand met 715 euro per halve dag.

Dan komen de hartchirurgen met 666 euro, daarna de radiologen met 619 euro. En op de vijfde plaats komen de radiotherapeuten met 532 euro per halve dag.

Helemaal onderaan staan de dermatologen met die amper 263 euro overhouden aan een halve dag.

Net iets meer verdienen de reumatologen (295 euro), vervolgens komen gynaecologen en de pediaters met 307 euro en de neurologen met 313 euro per halve dag.

Al jaren wordt gevraagd naar een ‘herijking’ van de artsenhonoraria, onder meer omdat degenen die ‘met machines werken’, veel meer verdienen dan degenen die ‘met mensen werken’.

Veel ziekenhuizen weigerden mee te werken. Uiteindelijk waren er maar 13 die geanonimiseerde gegevens leverden over 1.511 artsen, maar dat is wel voldoende om betrouwbare schattingen van gemiddelden te maken, zegt het kenniscentrum.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig