Liga voor Mensenrechten naar Raad van State tegen GAS
Foto: Shutterstock
De Liga voor Mensenrechten heeft vier verzoekschriften ingediend bij de Raad van State tegen de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in Brugge, Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek.

In Brugge kwam er recent een verbod op alcoholconsumptie op straat. In de politiezone Hazodi is het voortaan verboden met dozen te slepen of op de rugleuningen van bankjes te zitten. Die nieuwe GAS-bepalingen voldoen volgens de Liga niet aan de vereiste beginselen van behoorlijk bestuur.

Lokale besturen mogen straffen en administratieve sancties opleggen aan wie hun reglementen of verordeningen overtreedt, tenzij een hogere rechtsnorm dezelfde overtreding al strafbaar maakt. 

Volgens de Liga is het Brugse verbod op openbare alcoholconsumptie dus overbodig. 'De Besluitwet betreffende de beteugeling van de dronkenschap voorziet al in straffen voor het in dronken toestand veroorzaken van wanorde, schandaal of gevaar voor zichzelf en/of anderen', aldus de Liga in een persbericht.

Het verbod in Brugge en verschillende bepalingen uit de gewijzigde politiecodex van de zone Hazodi noemt de Liga buitensporig, 'gelet op het doel dat ze willen dienen. Een overlastprobleem in de Brugse Kuipersstraat kan geenszins een alcoholconsumptieverbod in 43 straten van de Brugse binnenstad verantwoorden. Hasselt, Zonhoven en Diepenbeek tonen zelfs op geen enkele wijze aan dat zij op hun grondgebied geconfronteerd worden met alcoholgerelateerde overlast', zegt de Liga.

In de politiezone Hazodi weten burgers niet wat ze moeten verwachten. 'Het is onduidelijk wanneer er van verstoring sprake zal zijn. Wat voor de ene storend is, is dat niet noodzakelijk voor de andere', schrijft de Liga in het verzoekschrift.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig