Oppositiepartij LDD is niet van plan om het Handvest voor Vlaanderen, waarover de Vlaamse meerderheidspartijen het vorige week eens raakten, goed te keuren. Zowel de manier waarop de tekst tot stand is gekomen als de inhoud van het Handvest bestempelt LDD-fractieleider Lode Vereeck als "een gemiste kans".

Net als de andere oppositiepartijen is LDD weinig te spreken over de manier waarop het Handvest tot stand is gekomen. Meerderheidspartijen CD&V, sp.a en N-VA werkten een tekst uit zonder daarbij de oppositie echt te betrekken. LDD-fractieleider Vereeck betreurt die gang van zaken. Volgens had men het maatschappelijke draagvlak voor de tekst ook best afgetoetst, bijvoorbeeld via aan referendum.

Maar Vereeck heeft vooral kritiek op de inhoud van de tekst. Zo begrijpt de LDD’er niet waarom in de tekst enerzijds sprake is van een "niet-tijdsgebonden" document, maar dat Vlaanderen anderzijds wordt omschreven als een deelstaat van het federale België.

"Hiermee wordt de confederale ambitie verlaten. Hoe N-VA dit als tijdloos principe kan aanvaarden, is onbegrijpelijk, want hierdoor wordt de federale staat in een Vlaams Handvest gebetonneerd".

Vereeck betreurt ook dat tegenover alle opgesomde burgerrechten in het Handvest maar weinig burgerplichten staan. Bovendien heeft het Handvest volgens hem geen echte meerwaarde. "Daar waar de Belgische Grondwet een vernieuwend voorbeeld was, is het Vlaamse Handvest op geen enkel vlak innoverend of wervend", aldus Vereeck.

De LDD-fractieleider besluit: "Dit Handvest is niet meer dan een compromis tussen de partijpolitieke standpunten van de huidige meerderheidspartijen waarbij de N-VA tevreden is dat het ’natie’-begrip in de tekst staat, de tekst de sp.a toelaat ’het stakingsrecht’ of de ’fiscale progressiviteit’ te claimen en de CD&V onder meer de gegarandeerde consultatie met het middenveld kan opeisen".
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in