Liga Mensenrechten oneens met uitbreiding minnelijke schikking
Diefstal zonder geweld kan worden 'opgelost' met een minnelijke schikking Foto: PhotoNews
De Liga voor de Mensenrechten overweegt een procedure bij de Raad van State. Reden: de Liga wil de vernietiging van de rondzendbrief rond de minnelijke schikking.

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt in een rondzendbrief van minister van Justitie Turtelboom het alleenrecht om minnelijke schikkingen voor te stellen voor misdrijven waarop tot 20 jaar cel staat.

Op elk moment van het gerechtelijk onderzoek kunnen openbare aanklagers een financiële deal sluiten met de verdachten. Diefstallen zonder geweld, omkoping, heling, verduistering, bendevorming (zonder geweld) zijn misdrijven die kunnen worden 'afgekocht'.

Veel magistraten zijn niet te spreken over die minnelijke schikkingen. Ook de Liga protesteert nu.

'Het gaat om een stille revolutie waarbij zowel onderzoeksrechters als strafrechters in feite vleugellam worden gemaakt. Het OM kan grote gerechtelijke fraudeonderzoeken zomaar afbreken en de onderzoeksrechter volledig buiten spel zetten. Het OM kan zelfs een uitspraak van de strafrechter overrulen. De rondzendbrief benadrukt in dat verband dat het OM een lagere geldboete kan voorstellen indien ‘bijzondere omstandigheden’ dit rechtvaardigen. Aldus vlijt het OM zich neer op de stoel van de strafrechter en neemt diens rechtsprekende functie over', stelt de Liga.

De Liga heeft het over een ongeziene aantasting van het grondwettelijk beginsel van de onafhankelijkheid van de rechter.

Al bij al dreigt de verruiming van de minnelijke schikking een zegen te worden voor grote fraudeurs, zo zegt de Liga nog. 'Vermogende fraudeurs kunnen met hun geldbuidel rammelen om hun blanco strafblad te behouden, terwijl heel gewone burgers die niet over een dikke portemonnee beschikken, achter slot en grendel verdwijnen. Armoede wordt aldus tot een soort verzwarende omstandigheid verheven.'

 

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig