Rel rond MIVB-controles tijdens 20 kilometer van Brussel
Foto: BELGA
De MIVB heeft zondag extra controles uitgevoerd op deelnemers van de loopwedstrijd van de 20 kilometer door Brussel. Sommige lopers maakten immers gebruik van de metro om aan de finish te raken. Volgens An Van Hamme van de MIVB zijn er geen gerichte controles geweest op lopers.

Vincent De Wolf, burgemeester van Etterbeek, is niet te spreken over de actie van de vervoersmaatschappij. Hij kreeg enkele meldingen dat er geblesseerde of vermoeide lopers werden onderschept die de metro namen om de eindmeet in Etterbeek te bereiken.

Hij gaat Brussels minister van Vervoer Brigitte Grouwels vragen om de boetes te verscheuren omdat niet kan worden verwacht dat de sporters hun portefeuille bij zich hebben tijdens de wedstrijd. 'Dit doet geen goed aan het imago van de 20 kilometer en het Brussels gewest, dat vandaag lopers uit alle hoeken van het land ontving', aldus De Wolf.

Verontwaardiging

Ridouane Chahid, ondervoorzitter van de MIVB, is verontwaardigd over de controles. 'De directie van de MIVB toont nogmaals haar minachting voor de reizigers', zegt Chahid, die voor de PS in de raad van bestuur zetelt. 'Ik zal bij de volgende zitting van de raad, dinsdag, tekst en uitleg vragen.'

Volgens Chahid moet de vervoersmaatschappij alle initiatieven steunen die het gebruik van de auto willen verminderen. 'De MIVB heeft eens te meer haar gebrek aan interesse voor de Brusselse mobiliteit getoond, ten voordele van de geldhonger.'

Ook de burgemeester van Etterbeek, Vincent De Nolf (MR), vond het ongehoord dat De MIVB vermoeide of geblesseerde deelnemers onderschepte.

Grouwels veroordeelt 'profileringsdrang' Chahid

Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V) van haar kant, veroordeelt de 'systematische profileringsdrang' van Ridouane Chahid scherp.

'Niet gehinderd door enige kennis van zaken, vond hij het nodig om reeds vanmiddag de MIVB frontaal aan te vallen. Van een ondervoorzitter mag men verantwoordelijkheidszin en een ambassadeursrol verwachten ten aanzien van de organisatie die hij vertegenwoordigt', aldus Grouwels.  

'Maar met zijn systematisch denigrerende uitspraken probeert deze man vooral zichzelf te profileren ten koste van de organisatie die hij verwacht wordt te vertegenwoordigen en te promoten.' Grouwels stelt dat het functioneren van Chahid steeds problematischer wordt. Ze is vastbesloten zijn gedrag  aan te kaarten binnen de Brusselse regering.

Grouwels zegt begrip te hebben voor de controles van de MIVB tijdens de 20 kilometer van Brussel. Ze betreurt dat de organisatie van de loopwedstrijd dit jaar geen gratis openbaar vervoer organiseerde, en de deelnemers daarvan vooraf niet op de hoogte bracht. 

Grouwels roept de organisatie op met terugwerkende kracht een akkoord te sluiten. 'Via een minnelijke schikking zouden de boetes alsnog kunnen vervallen.'

'Niet om financiële redenen'

De MIVB beklemtoont evenwel dat de controles niet om financiële redenen werden opgezet. 'Zoals bij ieder groot evenement, versterken we de beveiliging om tegemoet te komen aan problemen die zich zouden kunnen voordoen door het hogere aantal reizigers op ons net', reageert woordvoerder An Van Hamme.

Ze benadrukt ook dat de organisatoren van de twintig kilometer door Brussel geen bijdrage wensten te betalen voor de vervoerskosten van de deelnemers. De vorige jaren gebeurde dat wel en konden de lopers kosteloos gebruik maken van het Brusselse openbaarvervoersnet.

'Bovendien heeft de organisator het nagelaten de lopers te verwittigen dat er dit jaar geen gratis vervoer was', luidde het nog.

In totaal zijn zo'n honderdtal pv's opgesteld voor zwartrijden.