Vlaams Belang heeft zaterdag tijdens zijn verkiezingscongres een veiligheidsplan voorgesteld met 44 concrete voorstellen. De partij garandeert dat die de criminaliteit op zes jaar tijd moet halveren, mits het volledig wordt uitgevoerd. Eén van de opmerkelijkste voorstellen is het oprichten van een aparte eenheid binnen het Antwerpse politiekorps die zich enkel bezighoudt met het actief opsporen van illegalen.

Deze ALI-eenheid, wat staat voor Actief Lokaliseren Illegalen, moet via doelgerichte identiteitscontroles en huis-aan-huisbezoeken illegalen opsporen.

Vlaams Belang vindt ook dat de stad zelf het initiatief moet nemen om een detentiecentrum uit te bouwen, dat ter beschikking wordt gesteld van de federale overheid voor de opsluiting van illegalen met het oog op hun uitwijzing. Een detentieboot, naar Nederlands voorbeeld, lijkt volgens de partij de beste oplossing, omdat die zeer snel in gebruik kan worden genomen.

Vlaams Belang vindt die hardere aanpak broodnodig en verwijst daarvoor naar recente cijfers die burgemeester Patrick Janssens (sp.a) aan VB-gemeenteraadslid Wim Van Osselaer gaf. Daaruit blijkt volgens de partij dat er in 2011 nog geen enkele verbetering kon worden vastgesteld. Van de 3.749 illegalen die vorig jaar in Antwerpen werden aangehouden, kregen er 2.194 (58,5 procent) het bevel om het land te verlaten.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) repatrieerde er daarvan slechts 89 (2,4 procent). "De uithaal van Patrick Janssens naar DVZ heeft dus niet geleid tot concrete resultaten. Het lakse beleid zorgt ervoor dat illegalen bij gebrek aan celcapaciteit en opvangstructuren quasi onmiddellijk terug vrijgelaten worden in de natuur. Gedogen is de norm", klinkt het.