De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de hervorming van de ondersteuning van groene stroom. Tegen 2020 moet de productie van groene stroom van 13 naar 20,5 procent opgetrokken worden. Daarvoor wil de regering de oversubsidiëring tegengaan, meer zekerheid bieden aan investeerders en de kostenverdeling tussen gezinnen en bedrijven verbeteren.

Uit cijfers van Vlaams energieregulator VREG bleek dat de investeringen in groene energie de eerste vier maanden van dit jaar spectaculair gedaald waren. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche (sp.a) vond het tijd voor 'efficiëntere steun'.

De geplande afbouw van de steun voor zonnepanelen, die vorig jaar werd vastgelegd, wordt drastisch versneld. Oorspronkelijk zou de steun tussen 2012 en 2016 gradueel verlaagd worden van 230 naar 90 euro,  maar de verlaging naar 90 euro zou nu mogelijk al op 1 augustus 2012 worden ingevoerd.

Observatorium stuurt steun bij

Ook de steun voor andere groene stroom wordt hervormd. Met het nieuwe akkoord zou elke technologie op de juiste manier ondersteund moeten worden. Er wordt daarvoor een Observatorium opgericht, dat het steunniveau voor groene stroom permanent bijstuurt. Dat moet ervoor zorgen dat investeringen nog rendabel zijn, maar moet te grote winsten ook onmogelijk maken.

Een andere nieuwigheid in het akkoord is de beperking van de steun in de tijd, ook voor bestaande installaties, uitgezonderd zonnepanelen. De steun zal in de toekomst beperkt worden tot de afschrijvingsperiode van een installatie. Nu krijgt een groenestroomproducent nog certificaten zo lang zijn installatie draait. Met het nieuwe akkoord zal dat nog slechts tien tot vijftien jaar zijn, afhankelijk van de technologie.

Kostenverdeling gezinnen-bedrijven

De kosten voor het systeem worden verdeeld over gezinnen en bedrijven. Circa 2.200 grote en energie-intensieve bedrijven krijgen wel een (gedeeltelijke) vrijstelling om hun concurrentiekracht te waarborgen.

De hervormingen in het akkoord zouden van kracht worden vanaf 2013. De plannen worden nu in een voorstel van decreet gegoten dat in het Vlaams Parlement zal worden ingediend.