'Weg met extra's voor artsen'
Minister Onkelinx: 'Ik wil nog dit jaar de ereloonsupplementen in meerpersoonskamers verbieden'.Lisa Van Damme Foto: © LVD; Lisa Van Damme
Veel knelpunten van onze ziekenhuizen kent Laurette Onkelinx (PS), al járen minister van Volksgezondheid, door en door. Maar dat veel sterilisatieafdelingen niet aan de normen voldoen, was nieuw voor haar. 'Ja, er is werk aan de winkel.'

Voor Laurette Onkelinx ligt een map met papieren. De Standaard staat erop. Ze heeft haar reactie op de conclusies van het ziekenhuisrapport goed voorbereid.

De spoeddiensten zijn onderbemand en overbevraagd.

'We moeten inderdaad meer artsen aan de opleiding tot spoedarts en urgentiearts laten beginnen. Daarover zijn we volop aan het onderhandelen in de planningscommissie. Die legt elk jaar vast hoeveel artsen er minimaal aan een specialisatie beginnen. Als het aan mij ligt, trekken we de quota voor de spoed- en urgentieartsen op. We hebben het aantal in 2010 al verhoogd van vijftien naar dertig, maar dat is niet voldoende.'

'Meer nog, we moeten het hele planningssysteem voor artsen ter discussie stellen. Als er geen beperking is op de studenten die aan geneeskunde beginnen, kunnen er ook meer doorstromen naar de spoeddiensten.'

'Om de spoeddiensten te ontlasten, moeten er ook meer huisartsenwachtposten komen. Met de huisartsen en de ziekenhuizen bekijk ik in welke regio's er tekorten zijn. Ik ben trouwens een grote voorstander van huisartsenwachtposten in de ziekenhuizen.'

'Patiënten nog meer laten betalen op de spoed om ze er weg te houden, heeft geen zin. Want wie het geld heeft, betaalt dat extra bedrag, en wie het geld niet heeft, is de dupe.'

De ziekenhuizen houden zich niet aan de hygiëneregels.

'Het aantal infecties in de ziekenhuizen daalt nochtans elk jaar. We zien ook dat de campagnes voor de handhygiëne die we organiseren, werken: artsen en verpleegkundigen wassen hun handen na een campagne vaker, al brokkelt dat nadien weer af.'

'Wat de sterilisatieafdelingen betreft: ja, daar is blijkbaar veel werk aan de winkel. Het is aan de gemeenschappen om de ziekenhuizen te sanctioneren.'

Dit is een deel van een langer verhaal dat u vandaag in De Standaard vindt en hier online in de e-krant. Om deze reeks 'Het Ziekenhuisrapport' te maken heeft De Standaard de inspectieverslagen van alle Vlaamse ziekenhuizen opgevraagd en doorgenomen.

Op deze website kan u de inspectieverslagen van het ziekenhuis in uw buurt vinden. We zijn ons ervan bewust dat de inspectieverslagen een momentopname zijn. Daarom geven we aan de ziekenhuizen de kans om erop te reageren. Hun reacties op de opmerkingen van de Zorginspectie vindt u eveneens op de website.