Uplace nuanceert fijnstofprobleem
Niet het autoverkeer is verantwoordelijk voor fijn stof, wel buitenlandse emissies. Fijn stof kan dus geen argument zijn om Uplace een vergunning te weigeren, zo stelt Uplace zelf.

In een bijkomend bezwaarschrift tegen het grootschalige Uplace-project in Machelen wees het Vilvoordse stadsbestuur de Vlaamse minister van Milieu, Joke Schauvliege, gisteren op het feit dat de norm voor fijn stof in die omgeving in april al 39 keer overschreden werd.

Die concentratie aan fijn stof zal na de realisatie van Uplace ongetwijfeld nog toenemen, zo meldde Vilvoorde. Uplace mikt imers op 8 miljoen bezoekers per jaar, wat 22.000 extra voertuigbewegingen impliceert.

Uplace nuanceert.

Lorin Parys, Chief Operating Officer stelt: 'Wetenschappers zijn het erover eens dat niet het autoverkeer maar buitenlandse emissies, bemestingen en natuurfenomenen verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de concentratie fijn stof. De concentratie fijn stof in Brussel stijgt bijvoorbeeld tijdens een autoloze zondag.'

Maar Uplace heeft nog argumenten. 'De administratie Leefmilieu heeft in twee afzonderlijke procedures de problematiek van fijn stof eerder al bestudeerd en beoordeeld tijdens de vergunningsprocedure. Toen werden al milderende maatregelen voorgeschreven aan het project.'

Uplace wijst er ook op de IRCEL (de administratie die de luchtkwaliteit meet) niet blij zou zijn over de manier waarop Vilvoorde de metingen van IRCEL gebruikt om tegen Uplace te lobbyen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig