Torfs wil euthanasiewet niet terugschroeven
Foto: Guy Kokken
CD&V-senator Rik Torfs is geen voorstander van het terugschroeven van de euthanasiewet om zo de omgeving van de patiënt meer in het proces te betrekken. Hij lijkt daarmee van mening te verschillen met zijn partijvoorzitter Wouter Beke, die wel vindt dat bijvoorbeeld naaste familieleden nauw moet worden betrokken.

De uitbreiding van de euthanasiewet was zondag voorwerp van een debat in De Zevende Dag. SP.A had de discussie twee weken geleden aangetrokken door te pleiten voor een uitbreiding van de wet naar minderjarigen en dementerenden. Ook voor Open VLD is een uitbreiding nodig.

CD&V-voorzitter Beke vindt dat bij een nieuw debat ook de uitgangspunten van de huidige wet bespreekbaar moeten zijn.

Schoonmoeder

'De wet moet vooral niet worden teruggeschroefd. Wie voor euthanasie kiest, heeft daarvoor geen toestemming van zijn schoonmoeder nodig', tweette Torfs na afloop van het debat.

'Ik heb al voor ik politiek actief werd over euthanasie nagedacht en ik ben altijd voorstander geweest van een vrije keuze in twee richtingen. Dat betekent dat je zelf de keuze hebt, maar ook dat je absoluut het recht moet hebben zo lang te worden behandeld als je zelf nodig acht', licht de senator toe. 'Ik ben geen fan van het terugschroeven van de wet om daar een collectief gebeuren van te maken.'

Geweten

Torfs onderstreept dat hij dit standpunt al jaren heeft verdedigd. Bovendien gaat het om een materie waarin iemand zijn eigen geweten moet volgen en die te belangrijk is om er een partijpolitiek spel van te maken, besluit Torfs.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig