In 2011 zijn 49 energiedeskundigen beboet omdat het energieprestatiecertificaat dat ze afleverden, niet waarheidsgetrouw was. Dat blijk uit het antwoord van Vlaams energieminister Freya Van den Bossche (SP.A) op een schriftelijke vraag van Robrecht Bothuyne (CD&V).

Wie zijn woning wil verkopen of verhuren, moet een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Dat certificaat wordt afgeleverd door een erkende energiedeskundige. Zo zijn er een kleine 5.000 in Vlaanderen.

Maar in het verleden is al gebleken dat er vaak wat schort aan de geloofwaardigheid en kwaliteit van veel EPC’s. Uit controles van 2010 bleek dat 85 procent van de EPC’s fouten bevatten. Bij nieuwe controles in 2011 was dat gedaald tot 40 procent. Vorig jaar kregen 49 energiedeskundigen een administratieve geldboete in de bus voor het afleveren van 'niet-waarheidsgetrouwe' EPC’s.

Uit de cijfers van Van den Bossche blijkt nog dat er tussen 2009 en 2011 ook 419 eigenaars van woningen een boete van 500 euro kregen opgelegd. Het gaat dan om boetes voor het niet tijdig opmaken van het EPC.

Centraal examen voor energiedeskundige

Om de kwaliteit van de energiedeskundigen en van de afgeleverde EPC’s te verbeteren heeft Van den Bossche beslist dat er vanaf het najaar een centraal examen komt voor wie een opleiding heeft gevolgd als energiedeskundige. Bedoeling is dat energiedeskundigen geen erkenning meer zullen kunnen krijgen zonder te slagen voor dat examen. Energiedeskundigen die geschorst worden, zullen ook opnieuw moeten deelnemen aan dat centrale examen.