Actieplan fraudebestrijding 2012-2013 krijgt groen licht
Na afloop van de ministerraad lichtte premier Elio Di Rupo samen met John Crombez (L) en Sabine Laruelle het actieplan toe. Foto: Photo News
Vrijdag heeft de ministerraad het actieplan goedgekeurd in de strijd tegen fiscale en sociale fraude voor dit en volgend jaar. De tekst somt een honderdtal actiepunten uit het regeerakkoord op, maar bouwt ook voort op eerdere maatregelen en op bevindingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude. Opmerkelijk is de aandacht die uitgaat naar preventie.

Voor de federale regering is de strijd tegen de fraude één van de topprioriteiten bij uitstek. 'Op het vlak van sociale rechtvaardigheid is het van fundamenteel belang te strijden tegen alle vormen van fraude', lichtte premier Elio Di Rupo toe na afloop van de ministerraad.

Elke minister zal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen binnen zijn bevoegdheid. John Crombez, staatssecretaris voor Fraudebestrijding (SP.A), neemt de coördinatie voor zijn rekening. Elke drie maanden zal hij een stand van zaken van de vooruitgang in de uitvoering van het plan opmaken.

De strijd tegen de grote en georganiseerde fraude staat bovenaan de prioriteitenlijst, trad John Crombez de premier bij. Hierbij moet vooral gedacht worden aan de aanpak van misbruik met vennootschappen. Het belang van een preventieve aanpak wordt benadrukt. Een goed voorbeeld in deze zin is de strijd tegen de btw-caroussels, die nu min of meer onder controle is. 

'Tien jaar geleden ging meer dan een miljard euro verloren door onterecht teruggegeven btw. Nu is dat nog een paar tientallen miljoen euro', aldus de staatssecretaris. Belangrijk is ook de koppeling van allerlei databanken.

Dat moet hulp bieden bij onder meer de controle op de rechtspersonen bij kmo’s of de strijd tegen uitkeringsfraude.