'Geen geld voor renovatie sociale woningen, leegstand dreigt'
Foto: mh
De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) trekt aan de alarmbel. Voor 2012 is er een tekort van 200 miljoen euro om sociale woningen te renoveren. Door dat tekort dreigt er leegstand in duizenden sociale woningen

Volgens de VVH zijn de budgetten van de Vlaamse overheid voor het renoveren van sociale woningen 'ontoereikend'. Door dat gebrek aan middelen zouden vooral grondige renovaties op zich laten wachten en zouden sociale woningen leeg komen te staan. Slecht nieuws voor de wachtlijsten in de sociale huisvestingssector, zegt de VVH.


De huisvestingsmaatschappijen zeggen dat er meer middelen moeten voorzien worden om de Europese doelstellingen rond renovatie te halen.

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche nuanceert.  In een reactie zegt ze dat ze de budgetten voor renovatie de voorbije jaren heeft opgetrokken naar 210 miljoen euro per jaar. 'Dat is bijna dubbel zoveel als de 112 miljoen euro per jaar in de vorige legislatuur.'

Van den Bossche erkent dat de vraag groot is. Dat heeft volgens haar voor een stuk te maken met de inventaris die ze heeft laten opmaken van de noden. 'In het verleden hadden we te weinig zicht op de noden. Daarom heb ik aan de huisvestingsmaatschappijen een overzicht gevraagd. Die inventaris is er nu, waardoor we een beter beeld hebben van de noden en gerichter kunnen werken.'