Senaat vereenvoudigt adoptie van een tweede kind
Foto: *
De plenaire Senaat heeft donderdag quasi unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd dat de adoptie van een tweede kind eenvoudiger maakt. Zo moeten kandidaat-adoptieouders die eerder al adopteerden niet opnieuw een hele resem juridische, medische, culturele en ethische voorbereidingen doorlopen. De tekst moet wel nog groen licht krijgen van de Kamer. Het door de jeugdrechter bevolen maatschappelijk onderzoek blijft onverminderd van kracht.

Wil een koppel een kind adopteren, dan moeten beide kandidaat-ouders een heel gamma aan voorbereidingen doorlopen. Dat gebeurt in drie fasen: eerst in grote groep, dan in een kleinere groep en ten slotte individueel. Zowel organisatorisch als financieel gaat het om een zware klus, argumenteren indieners van het wetsvoorstel Philippe Mahoux en Christine Defraigne.

Aangezien de ouders de hele procedure al eens doorliepen, vinden beide auteurs het 'niet nodig kandidaat-ouders te verplichten een tweede voorbereiding te volgen, terwijl ze dagelijks weten wat een adoptie inhoudt met hun geadopteerd kind'. Door de goedkeuring van hun voorstel zal die tweede voorbereiding nu facultatief worden.

Het maatschappelijk onderzoek blijft wel van kracht. Dat laat immers toe ook de ontwikkeling van de familiekring na te gaan sinds een eerste adoptiekind werd opgenomen.

Het wetsvoorstel kreeg donderdag quasi unaniem groen licht. Enkel Ecolo-senator Zakia Khattabi onthield zich. Zij had graag eerst nog hoorzittingen gehouden over de rol van de gemeenschappen in de hele kwestie.