De N-VA wil met de Vlaamse regering zo snel mogelijk werk maken van een 'eigen Vlaams antidiscriminatiecentrum, naast het federale Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Het CGKR zou dus wel blijven bestaan, maar minder taken toegewezen krijgen. Een loutere interfederalisering van het federale centrum - een piste die al langer op tafel ligt - voldoet voor de N-VA niet.

De Vlaamse N-VA-fractie ziet liefst een 'één-op-één'-verhouding van dergelijke centra met de overheid en het parlement waaraan het verantwoording moet afleggen. Dat zou een logische stap zijn in de evolutie van onze staatsstructuur, argumenteren parlementsleden Vera Celis en Marc Hendrickx. Ze verwachten zo een betere afstemming op de Vlaamse prioriteiten en een breder draagvlak in Vlaanderen.

Een piste die al langer op tafel ligt, is die van de federalisering van het CGKR. Maar dat is weinig ambitieus, vindt de N-VA. De deelstaten zouden dan immers wel meer zeggenschap krijgen, maar niet volledig bevoegd worden. 'Nergens kiest men voor een interfederale instelling. Waarom zouden wij dan kiezen voor zo'n halfslachtige oplossing?', hekelt Hendrickx.

Toch moet het CGKR voor N-VA niet verdwijnen. Wel wil de partij een debat over de kerntaken van dat centrum. Momenteel voert het volgens de Vlaams-nationalisten immers opdrachten uit die 'niet tot het takenpakket van zo'n instelling kunnen behore'", zoals het objectief opvolgen van mensenhandel, migratieproblematiek of armoedebestrijding. 'Daar hebben we andere instellingen voor', luidt het nog.