In de rouw? Dan moet je werken
Foto: jobat.be
Rouw is in principe geen reden tot ziekte, maar het verlies van een dierbare leidt soms wel tot een verminderde inzet van een werknemer. Uit onderzoek blijkt echter dat het verrichten van arbeid tijdens een rouwperiode de werknemer juist helpt om het verlies te verwerken.

Rouwbegeleiding op het werk zou de verzuimduur tijdens de rouwperiode terugdringen met 28 procent, zo berekende Joyce Neijenhuis, onderzoeker Arbeid en Rouw en eindverantwoordelijk voor bedrijfsmaatschappelijk werk bij de Nederlandse arbodienst 365.

De steun van collega’s en leidinggevenden kan voor de rouwende werknemer een bron van kracht vormen. Rouwbegeleiding op het werk - volgens de methode Arbeid en Rouw - zou de verzuimduur met gemiddeld 47 dagen verminderen. Daarnaast zou de rouwbegeleiding ook de productiviteit van de werknemer verhogen en positieve emoties bij hem of haar losmaken.

>

>

>