Kwart minder woonleningen
In de eerste drie maanden van het jaar werden 24 procent minder hypothecaire kredieten toegekend in vergelijking met een jaar eerder. Dat heeft wellicht te maken met het afschaffen van een aantal stimulerende maatregelen.
Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet. Ook het totale bedrag aan toegekende kredieten daalde: met 11 pct. Het aantal verstrekte kredieten ligt opnieuw op het niveau van het eerste trimester 2010.
 
De kredietaanvragen namen eveneens af in het eerste kwartaal, zowel in aantal als bedrag: met respectievelijk 19 en bijna 5 pct.
 
De daling van de hypotheekmarkt kan worden toegeschreven aan de afschaffing van een aantal stimuli, zoals de investeringsaftrek voor een groot aantal energiebesparende investeringen, het aflopen van de maatregel inzake groen krediet en de invoering van btw op notariskosten.
 
De daling laat zich vooral voelen bij de renovatiekredieten, dat in het eerste kwartaal de helft lager lag.

Nog uit de cijfers blijkt dat het gemiddeld ontleende bedrag voor de aankoop van een woning iets minder dan 133.000 euro bedraagt. Dat is gelijkaardig met vorige trimesters.

Vaste rentevoeten blijven populair: 85 pct van de kredietnemers kiest er voor.