VRT: 'Ongewenst seksueel gedrag is ontoelaatbaar'
Piet Van Roe Foto: © Bart Dewaele
De openbare omroep tolereert geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dat stelde de gedelegeerd bestuurder van VRT, Sandra De preter, in een reactie. Op Radio 1 wilde de voormalige VRT-topman Piet Van Roe eerder niet te veel commentaar geven op de beschuldigingen tegen Jos Ghysen.

'Bij de VRT is ongewenst seksueel gedrag of eender welke vorm van grensoverschrijdend gedrag ontoelaatbaar', stelde De Preter duidelijk in een persmededeling. 'Het kan in geen geval getolereerd worden, op geen enkel niveau in de organisatie.'

'De VRT heeft een duidelijke interne procedure om ongewenst gedrag aan te pakken', legde de gedelegeerd bestuurder van de openbare omroep uit. 'De huidige procedure bestaat sinds 2002 en is in lijn met de wetgeving terzake. Binnen het bedrijf functioneren meerdere vertrouwenspersonen en een preventieadviseur als duidelijke aanspreekpunten.'

'Stukgelopen relatie leidde tot onhoudbare situatie'

'Ik ga ervanuit dat de betrokkenen een relatie hadden, die is stuk gelopen', stelde toenmalig VRT-baas Piet Van Roe dinsdagochtend in een reactie. 'En zoals dat gaat met stukgelopen relaties op de werkvloer, leidde dat tot een onhoudbare situatie'. Van verhalen over misbruik of dwang, wist de toenmalige radio-baas niets.

Veel herinnerde hij zich niet over de zaak, maar wel de overplaatsing van Houben vanuit Limburg naar Brussel. Dat gebeurde precies omdat het fout was gegaan in de relatie tussen Ghysen en Houben. Dat leidde tot een onhoudbare situatie op de werkvloer.

Dat Houben daarover verplicht moest zwijgen en er tegen de pers niet over mocht praten, gelooft Van Roe niet. Dat lijkt hem onwaarschijnlijk. Op de vraag waarom hij denkt dat Houben nu met haar verhaal bovenkomt, antwoordde hij: 'Dat zul je aan haar moeten vragen'.

'Ik denk dat er bij de openbare omroep niet meer van dergelijke gevallen waren dan bij elk ander bedrijf toen. Dat was een gans andere tijdsgeest, maar dat was bij ons wel bespreekbaar.'

Toen De Ochtend wou doorvragen over de manier waarop de omroep toen omging met verhalen van seksuele intimidatie op de werkvloer, werd Van Roe enigszins boos en wou hij niets meer zeggen.

'Later komt misschien nog meer aan het licht'

Ook Cas Goossens wou niet veel kwijt over de zaak. Dat zou voor niemand goed zijn, oordeelde hij. Goossens zei de problematiek van seksuele intimiteiten geenszins te willen minimaliseren, maar heeft besloten verder 'geen enkele commentaar te geven'. 'Als dat verder uitgediept wordt, dan wordt niemand daar beter van', aldus Goossens die nog zei dat er 'later misschien meer aan het licht zal komen'.

Minister van Media Ingrid Lieten vindt dat de VRT niet zomaar kan overgaan tot orde van de dag. Volgens haar is dit een uitgelezen moment voor alle media en alle bedrijven om het debat te voeren zodat er meer openheid komt. Mensen moeten ook weten bij wie ze met hun verhaal terecht kunnen want als je fysieke integriteit bedreigd wordt, is dat vreselijk, aldus nog minister Lieten.

Ze vindt dat bedrijven zich zodanig moeten organiseren dat er een cultuur groeit waarin dit soort geweld onaanvaardbaar is.