Er beweegt iets in de Gentse politiek
Al 24 jaar levert de partij van Daniël Termont (S.PA) de burgemeester in Gent.Jimmy Kets Foto: © Jimmy Kets
Na 24 jaar van ‘paars bewind’ beweegt er nog eens iets in Gent. De SP.A en Groen vormen een links blok tegen de – verbrokkelde – rest.

 De populaire Termont is de te kloppen man in Gent. Al 24 jaar levert zijn partij de burgemeester. In 1988 smeedden socialisten en liberalen er een eerste ‘paarse’ anti-CVP meerderheid. Later zou die model zou staan voor de regeringen van (Gentenaar) Guy Verhofstadt.

Paars houdt het intussen al 24 jaar vol in Gent – van toen Ronald Reagan nog president van de VS was.

Gent boomde intussen, dat erkent vriend en vijand. De grauwe industriewrat vervelde tot een jonge, hippe, open stad. De voorbije legislatuur werd opnieuw fors geïnvesteerd. Onder meer in de stationsbuurt en de oude havendokken.

Problemen zijn er ook, vanzelfsprekend. Onbetaalbare woningen, gebrek aan kinderopvang, een massale instroom van gelukzoekers uit Oost -Europa. ‘Bulgarije aan de Leie’ wordt Gent wel eens – smalend – genoemd. De (al dan niet geïmporteerde) armoede neemt zorgwekkend snel toe.

De verbazing was groot toen Daniël Termont vorige zomer aankondigde dat hij zijn winning team na vier legislaturen zou herschikken. ‘Zijn’ SP.A besloot om in oktober een kartel aan te gaan met oppositiepartij Groen. 

De ambitie is om er nog minstens één bovenop te doen. Genoeg om incontournable te zijn voor om het even welke coalitiepartner.

 SP.A/Groen wordt de grootste politieke formatie, daar gaat iedereen van uit. Maar hoe groot wordt hun score? Wordt 1+1 gewoon 2? Wordt het meer dan dat? Of minder? En zo ja: aan wie verliezen ze stemmen? Aan Open VLD, als erfgenaam van paars? Of aan nieuwkomer N-VA, die in 2006 in kartel met CD&V amper één zetel haalde? 

 N-VA-lijsttrekker Siegfried Bracke profileert zich alvast – strategisch – als het enige echte alternatief voor het uittredende college. 
 
Over zes maanden, op 14 oktober, vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Tijd om de politieke stand van zaken op te maken in de belangrijkste steden van het land. Hoe sterk staan de burgemeesters en wie zijn hun grootste uitdagers? Het volledige dossier over de strijd om Gent vindt u in De Standaard of in het abonneegedeelte van onze site.