Kan België Fortis-top beboeten?
Foto: © IMAGEGLOBE
De Belgische onderzoeken naar misleiding van de Fortis-beleggers dreigen een maat voor niets te worden. Door een veroordeling in Nederland zou België niet meer bevoegd zijn om nog een straf op te leggen. Het Brusselse gerecht en toezichthouder FSMA werken al drie jaar aan het onderzoek, bericht De Tijd woensdag. Ook De Standaard had dinsdag al op het feit gewezen dat een veroordeling niet evident is.

'De boete die de Nederlandse toezichthouder AFM al oplegde, verhindert een nieuwe boete in België', zegt Greet Poulmans van Ageas, het vroegere Fortis. 'Dat heeft te maken met het juridische principe non bis in idem: je kan niemand twee keer voor dezelfde feiten vervolgen.' 

Juristen zijn verdeeld over de kwestie. Sommigen achten een veroordeling wel mogelijk. Dat Ageas slechts één juridische visie verdedigt, verrast insiders niet. De verzekeringsholding weigert tot nu toe actie te ondernemen tegen de vroegere top, ook al zijn er ondertussen al lijvige rapporten van experts ter beschikking over de val van Fortis én al verschillende veroordelingen in deze zaak. Ageas gaf recent aan dat ze niet eerder in actie zal komen dan bij een definitieve veroordeling van de vroegere Fortis-top. 'Een beetje laffe houding', zegt een advocaat daarover. 

Maandag verwees de toezichthouder in ons land Ageas en de vroegere Fortis-toplui Jean-Paul Votron, Gilbert Mittler en Herman Verwilst naar de Sanctiecommissie. Ze riskeren 2,5 miljoen euro boete.

Strafsanctie

Volgens het Europees Hof van Justitie vormen zulke zware administratieve boetes een strafsanctie. En dan zou het strafrechtelijke non bis in idem gelden, waardoor de sanctieprocedure niet kan worden overgedaan in België als het gaat om dezelfde feiten en dezelfde personen. 

Ook binnen de landsgrenzen dreigt het non bis in idem-principe roet in het eten te gooien. De Nederlandse rechter stelde begin april al dat de Fortis-top en opvolger Ageas de beleggers hadden misleid.

Het parket van Brussel bekijkt nu of de demarche van de FSMA zijn onderzoek niet doorkruist. Zoals bekend loopt er bij het Brussels gerecht een onderzoek naar Fortis. Onderzoeksrechter Jeroen Burm heeft tot nu toe weinig van zich laten horen. Binnen de gerechtsmuren wordt er gesuggereeerd dat er een direct verband is met de inspanningen die in het onderzoek geleverd worden.