Het Europese parlement buigt zich over brandstoftaksen
Foto: PhotoNews
Wordt diesel duurder dan benzine? Op een dag zou het inderdaad zo ver kunnen komen. Donderdag zal het Europese parlement de belastingen op brandstoffen herbekijken.

De belastingen voor brandstoffen zullen niet meer gebaseerd zijn op volumes, maar wel op de krachtfactor en de uitstoot van CO2. In vergelijking met benzine zal diesel meer getaxeerd worden en dus ook minder aantrekkelijk worden bij bestuurders.

Marc Tarabella (PS), die zich op het onderwerp heeft toegelegd, verklaart: 'Het is belangrijk dat de Europese instellingen rekening houden met een omwerking van de ecologische belastingen. Naar mijn mening, is het vooral belangrijk dat pijnlijke veranderingen voor betrokken gezinnen en bedrijven vermeden worden.'

De omwerking van de 'groene' belastingen kan zich doorzetten tot 2023. Diesel aan de pomp zal dus niet duurder worden van vandaag op morgen.

Het Europese parlement mag enkel een advies geven over het onderwerp. Het is de Raad van ministers die dat advies uiteindelijk moet stemmen op basis van unanimiteit. Duitsland en het Verenigd Konikrijk blijven voorlopig gekant tegen de nieuwe principes. Ook al wordt de tekst verworpen, een belasting op basis van het vervuilende karakter van diesel zal in de komende jaren zeker nog terugkeren.