Chirurg UZB op staande voet ontslagen na neonazi-uitspraken
Het UZ Brussel
Frank H., de chirurg van het UZ Brussel die maandag een Joodse student schoffeerde tijdens een operatie, is op staande voet ontslagen. De medische raad oordeelt nu dat de uitspraken van de man onverenigbaar zijn met de waarden van het ziekenhuis en beval zijn onmiddellijk ontslag. De chirurg had zich nochtans in een open brief verontschuldigd tegenover het slachtoffer en de hele Joodse gemeenschap.

Het ziekenhuis beraadde zich dinsdag over een definitieve sanctie nadat de chirurg na de feiten al tijdelijk geschorst was. 'Aan de sanctie is een omstandig onderzoek voorafgegaan, zoals dat is vastgelegd door ons medisch reglement', aldus Eeckman. De getuigen werden gehoord, de betrokken arts werd nog eens gehoord, en die verhoren bevestigden het incident. De directie van het ziekenhuis en de voorzitter van de medische raad overlegden over de definitieve sanctie.

'Het ontslag is jammer, want het was een goede chirurg', zegt Eeckman. De uitspraken waren echt niet verenigbaar met de missie van het UZ. 'Wij zijn een pluralistisch ziekenhuis en respect voor iedereen, ongeacht ras, taal, geloofs- of filosofische overtuiging, is daarbij het vertrekpunt', aldus de woordvoerder.

Het incident vond maandagochtend plaats tijdens een operatie in het ziekenhuis. Chirurg Frank H. zou onder meer 'Sieg Heil' geroepen hebben en de Joodse stagiair, een vijfdejaarsstudent orthopedie, bevolen hebben terug te keren naar de gaskamers.

Excuses

De arts erkende achteraf dat hij over de schreef ging en had zich in een e-mail verontschuldigd voor zijn taalgebruik. 'Hierbij wens ik mij publiekelijk te verontschuldigen voor mijn onaanvaardbaar taalgebruik tegenover mijn collega-assistent', verklaart Frank H. in de mail die dinsdag naar het UZB en naar het weekblad Joods Actueel werd gestuurd. 'Maar eveneens tegenover de gehele Joodse gemeenschap waarvan ik de gevoelens kan hebben gekrenkt.'

'Familie die concentratiekampen overleefde'

De chirurg ontkent een wrok te koesteren tegen joden: 'Ik ben geen neonazi en heb steeds respect gehad ten opzichte van het volk van Israël. De papa van mijn nichten en neef was een van de weinige overlevenden uit de concentratiekampen en mijn schoonvader was meer dan vier jaar krijgsgevangene in Nazi-Duitsland.'

'Ik tracht hierbij absoluut niet goed te praten wat ik in een moment van woede mocht hebben heb gezegd, zonder dat ik dat meende', besluit  Frank H., 'maar vraag U hierbij mijn oprechte excuses te willen aanvaarden'.

Reactie slachtoffer

Het slachtoffer liet ook van zich horen. 'Ik denk dat het ziekenhuis gehandeld heeft zoals het moest handelen. Het is ook een belangrijk signaal naar de maatschappij toe, dat dit soort zaken niet getolereerd worden in onze maatschappij', zei het slachtoffer. De jonge arts wil de hele zaak nu zo snel mogelijk achter zich laten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig