Het overleg op het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom tussen de gevangenisvakbonden, de directie van de gevangenissen en de minister heeft niets opgeleverd. Dat melden de vakbonden na afloop van het overleg, dat naar aanleiding van de onrust bij het Belgische gevangenispersoneel gehouden werd. Turtelboom wil oplossingen zoeken zowel op korte als op lange termijn.

'Ik ben heel teleurgesteld', meldt Gino Hoppe van ACOD. 'We hebben geen duidelijke antwoorden op onze vragen gekregen, noch concrete termijnen voor oplossingen.' Hoppe meldt verder dat de bonden dinsdag een proces verbaal van de vergadering krijgen, waarin de minister een agenda zou bekendmaken.

'De overheid wil dat het werk direct hervat wordt, maar we gaan de agenda afwachten', aldus nog Hoppe. Voorlopig blijft de nachtdienst in de gevangenissen, waar die al van kracht is, in stand, aldus de vakbondsman.

Ook Guy Milis van VSOA zegt alleen vage beloften gehoord te hebben. 'We hebben geen timing gekregen, zelfs niet voor oplossingen op korte termijn. We weten dat de overheid een log apparaat is, maar dat is geen reden om geen concrete afspraken te maken.'

Na het verkrijgen van het vergaderingsverslag, wordt met de achterban over verdere acties beslist. Woensdag moeten de bonden hun standpunt aan de overheid kenbaar maken, maar het werk in de gevangenissen verloopt niet overal normaal.

'Metaalpoorten onvoldoende'

Turtelboom beloofde 800.000 euro uit te trekken voor metaalpoorten in gevangenissen om gevaarlijk materiaal makkelijker te kunnen detecteren. De vakbonden kregen te horen dat voor dat bedrag 130 poorten aangekocht worden. Eerder heerste nog onduidelijkheid bij de vakbonden over hoeveel scanners het daarbij ging.

'We willen dat het personeel het gevoel krijgt dat er iets aan de situatie gedaan wordt', aldus nog Milis. 'We hoopten ook op een duidelijk signaal naar de gedetineerden toe.'

De vakbonden vinden overigens ook het vooropgestelde bedrag van 800.000 euro niet genoeg, volgens hen is meer dan een miljoen euro nodig.

Ook Michel Jacobs, algemeen secretaris van de socialistische vakbond, vindt het voorstel ontoereikend. 'Het gaat niet alleen om de scanners, maar om het hele veiligheidssysteem dat herdacht moet worden.'

De vakbonden gewagen onder meer ook van de oprichting van een nationale interventiegroep om de volledige gevangenisgebouwen op regelmatigere basis uit te kammen. Momenteel gebeurt dat nog door politieagenten.

'Zo'n nationale interventiegroep was al een van de voorstellen van een werkgroep uit 2010, maar er werd nog geen gevolg aan gegeven', aldus Milis.

Werk hervat in Andenne

De cipiers in de gevangenis van Andenne hebben maandag na een week staking het werk hervat, ook al zijn ze niet tevreden met het resultaat van het overleg. De gevangenen mogen nu opnieuw op de binnenplaats en de bezoeken zullen progressief worden uitgebreid.

De bewakers van de gevangenis van Andenne zijn in staking sinds op 8 april een gedetineerde ontsnapte en daarbij een bewaker gijzelde.

De cipiers van de gevangenis van Aarlen houden het nog tot volgende week maandag op minimumdienst, zo vertelt André Detrooz van de ACOD. Tot maandag 6 uur hebben de gevangenen dagelijks recht op een uur op de binnenplaats, een douche en een telefoontje. Vanaf woensdag worden de bezoektijden uitgebreid.