Alle energieleveranciers zijn bij de Economische Inspectie geweest voor een gesprek. Ze worden aangemaand prijsverhogingen in te trekken. Naast Electrabel en Luminus zijn ook de energiebedrijven Eneco, Essent en Nuon zinnens de aardgasprijs te verhogen, ondanks de bevriezing van de prijzen.

Wellicht krijgt minister van Economie Johan Vande Lanotte begin volgende week een verslag krijgen van de ontmoeting tussen de Economische Inspectie en de energieleveranciers. De minister is erg boos en dreigt met een 'interpretatieve wet' als de energieleveranciers hun prijsverhoging doorzetten.

Zij blijven immers overtuigd dat hun lezing van de wet van 29 maart over de bevriezing van de energieprijzen de juiste is. Enkel Lampiris doet niet mee.

De tekst luidt: 'Vanaf 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012, is de opwaartse indexering van de variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit en van aardgas, verboden, in zoverre deze de initiële grens overschrijdt die is vastgesteld op basis van de indexparameters van de leveranciers op 1 april 2012.'

De leveranciers verwijzen naar dat laatste stukje om te zeggen dat een aanpassing op 1 april dus nog toegestaan is.

Minister Vande Lanotte ziet dat anders en roept de bedrijven op om, met hun factuur in de hand, de gestegen prijs aan te vechten.

'Een aantal weken geleden heb ik met de topman van Luminus gepraat, voor wie het extreem duidelijk was dat er op 1 april geen prijsverhoging kon. Maar als men dan zegt dat de wet niet duidelijk is, en de prijzen toch verhoogt, dat neem ik niet', aldus Vande Lanotte in 'De Ochtend' op Radio 1.

'Ik ben niet zo vaak boos, maar nu ben ik dat wel. Zo doe ik niet aan politiek', luidt het. 'Er staat vanaf 1 april, dat verstaat zelfs een klein kind. Het is toch wel vreemd dat die leveranciers dat fout hebben begrepen, want iedereen had het eerst wel juist begrepen. Hadden we gezegd dat de prijzen op die datum verhoogd konden worden, hadden we geen probleem gehad.'

Voor particulieren geldt dat niet. De prijsverhoging is voor hen niet onmiddellijk voelbaar, aangezien in tegenstelling tot bij bedrijven die verhoging pas wordt verrekend in de jaarlijkse afrekeningsfactuur. 'En tegen dan is er al lang duidelijkheid', maakt Vande Lanotte zich sterk.

Interpretatieve wet

Als de energieleveranciers de wet als 'onduidelijk' blijven bestempelen, trekt Vande Lanotte opnieuw naar het parlement. 'De grondwet laat toe dat er een interpretatieve wet gestemd kan worden (met de nodige verduidelijkingen) in het halfrond, die dan retroactief werkt vanaf 1 april. We hebben beloofd dat de prijzen geblokkeerd worden, en dat zal ook gebeuren.'

De SP.A-minister wil de zaak ook niet lang laten aanslepen. 'Binnen de twee weken' kan de wet al aangepast worden.

Vande Lanotte is alleszins niet van plan om zich door de energieleveranciers te laten kisten.

'Ik maak me geen enkele illusie. Ik hoor dat zij zich voorbereiden op een klacht bij de EU, en een procedure bij het Grondwettelijk Hof. We hebben dus machtige mensen voor ons, en doen iets wat in de laatste 20 jaar niet gebeurd is. Ik ben erop voorbereid dat we nog heel veel procedures zullen moeten voeren, en dat er heel veel weerstand zal zijn, maar ik denk dat we op het eind wel zullen winnen.'