Premier Bhutan pleit voor 'bruto nationaal geluk'
Jigme Thinley, de premier van Bhutan. Foto: AFP
De premier van Bhutan, Jigme Thinley, wil dat de wereldleiders geluk gebruiken als maatstaf voor vooruitgang. Hij stelde in een vergadering van de Verenigde Naties in New York het 'GNH', het bruto nationaal geluk, voor.

Thinley pleit ervoor om niet enkel economie, maar ook geluk te gebruiken om vooruitgang te meten. Volgens de premier is het dringend nodig om de globale visie op duurzaamheid en ontwikkeling te veranderen.

Het concept GNH, dat Bhutan al sinds 1971 gebruikt, gaat ervan uit dat duurzame ontwikkeling niet enkel te meten is met economische aspecten. Om de GNH-index te bepalen heeft het kleine koninkrijk in het Himalayagebergte negen domeinen vastgelegd: psychologisch welzijn, gezondheid, opvoeding, tijdsbesteding, culturele diversiteit, goed bestuur, vitaliteit, ecologische diversiteit en levensstandaard. 

Thinley hoopt dat de Verenigde Naties het model ook zal gebruiken. 'Ik doe een verzoek om onze holistische benadering van ontwikkeling te aanvaarden', aldus de premier.

Veranderen

Ook andere belangrijke leden van de Verenigde Naties beseffen dat de visie op globale ontwikkeling moet veranderen. Daarom hielden de wereldleiders deze week een vergadering over 'Geluk en Welzijn' in New York.

'Het bruto binnenlands product is lange tijd de maatstaf geweest om economieën en politiek te beoordelen', meldde secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon. 'Maar dat model faalt als we de kosten van de vooruitgang gaan meten op sociaal vlak en op het gebied van milieu.'

De premier van Bhutan zal ook op de Rio+20-top in het Braziliaanse Rio de Janeiro pleiten voor Bhutans geluksmodel.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig