Steeds meer onbetaalde facturen voor energie, water en telecom
Foto: rr
Het aantal collectieve schuldenregelingen is de voorbije jaren, sinds 2009, alleen maar toegenomen. Vooral de nutsbedrijven (energie en water) en de telecomsector hebben te kampen met onbetaalde facturen, zo berekende Intrum Justitia, dat actief is op de markt van betalingsverwerking en invorderingen.

Het aantal collectieve schuldenregelingen waarmee Intrum Justitia te maken had, is in het crisisjaar 2009 bijna verdrievoudigd tegenover 2008. Een jaar later kwam er nog eens een verdubbeling en in 2011 was er een bijkomende stijging met 14 procent.

'Dit wijst erop dat het aantal personen met een aanzienlijk schuldenprobleem nog steeds blijft toenemen', zegt Intrum Justitia, al valt een deel van de toename waarschijnlijk ook te verklaren doordat de collectieve schuldenregeling beter bekend is. Privépersonen moeten naar de arbeidsrechtbank om dit statuut aan te vragen.

Niet elke sector voelt de toename even sterk. Het grootste slachtoffer is de telecomsector: 4 pct van alle in te vorderen gelden door Intrum Justitia gebeurt via een collectieve schuldenregeling. Daarna volgen de nutsbedrijven (3,3 pct) en de ziekenhuizen (2,7 pct). Bij verzekeringsschulden is het aandeel collectieve schuldenregelingen dan weer relatief klein (1,6 pct).

Ook de bedragen lopen uiteen. Voor een energiefactuur bedraagt de gemiddelde schuld 800 euro, tegen gemiddeld 260 euro voor de telecomfactuur en 125 euro in de zorgsector. Het gemiddelde bedrag stijgt, maar de consument houdt de waarde van zijn eerste terugbetaling constant. 'Dit wijst erop dat de consument geconfronteerd wordt met een maximum aflossingscapaciteit die hij moeilijk kan overschrijden', meent Intrum Justitia. 'Dit resulteert in een langere aflossingstermijn.'

Per jaar behandelt Intrum Justitia zo'n 1 miljoen betalingen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in