Tweetalig? Niks dan voordelen!
Foto: Jobat.be
De keuze is snel gemaakt wanneer HR-managers moeten kiezen tussen een kandidaat die meertalig is of iemand die dat niet is. Niet alleen de beheersing van een extra taal is voordelig, recent onderzoek toont nu ook aan dat tweetaligen gewoonweg slimmer zijn.

Tweetaligheid is een vaak geziene vereiste op vacatures. Voor personeelsmanagers zijn mensen die zich perfect kunnen uitdrukken in verschillende talen nu eenmaal een enorme meerwaarde. Uit recent onderzoek blijkt nu ook dat wie tweetalig wordt opgevoed hierdoor ook slimmer wordt. Daarnaast kunnen tweetalige kinderen sneller dan anderen complexe taken verwerken.

Hét verschil tussen eentaligen en tweetaligen bestaat uit de inschatting van de omgeving. Een tweetalige kan namelijk zijn omgeving beter inschatten dan een eentalige. “Tweetaligen moeten nogal vaak wisselen van taal – ze praten bijvoorbeeld tegen hun vader in de ene taal en tegen hun moeder in de andere”, aldus Albert Costa, een Spaanse onderzoeker van de universiteit Pompeu Fabra. “Dit zorgt ervoor dat ze hun omgeving goed moeten kunnen monitoren.”

>

>

>

>