Wat is nieuw op 1 april?
Foto: © Lisa Van Damme; LVD
Energieprijzen worden bevroren tot het einde van dit jaar. Wie zonnepanelen heeft ziet de minimumsteun voor groene steuncertificaten afnemen. En werkgevers mogen dieper in de buidel tasten voor personeel dat met brugpensioen gaat. Het zijn de belangrijkste veranderingen die vanaf zondag 1 april ingaan.

 

Indexering energieprijzen bevroren tot eind dit jaar

 

De prijzen van gas en elektriciteit zullen niet geïndexeerd worden tussen 1 april en 31 december 2012. De maatregel past in de uitvoering van het federale regeerakkoord.

Aangezien de energieprijzen een belangrijke invloed hebben op de inflatie wil de regering die aanpakken, vooral nu een rapport van de energieregulator Creg nog eens heeft aangegeven dat de prijzen in België hoger liggen dan in onze buurlanden.

De beslissing om de kostprijs van energie tot het einde van het jaar niet te indexeren is een eerste stap in een reeks maatregelen om de hoge factuur voor gas en elektriciteit in ons land te doen zakken. Volgens de FOD Economie is de energieprijs in België in 2011 met 17 procent gestegen, in de buurlanden is dat gemiddeld 10 procent.

Minimumsteun groenestroomcertificaten daalt

Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, krijgt via de zogenaamde groenestroomcertificaten geld van de netbeheerder. Het bedrag neemt geleidelijk aan af. Vanaf 1 april krijgt wie een installatie plaatst met een vermogen van maximaal 250 kW, nog 230 euro per certificaat in plaats van 250 euro voorheen. Voor installaties van meer dan 250 kW blijft dat 90 euro.

De eigenaar is zeker dat hij zijn certificaten kan inruilen voor die bedragen gedurende een periode van 20 jaar. Wie tussen 2006 en 2009 zonnepanelen plaatste, krijgt minstens 450 euro per groenestroomcertificaat.

Brugpensioen duurder voor werkgevers

De patronale bijdrage voor de zogenaamde 'werkloosheid met bedrijfstoeslag' gaat fors de hoogte in. Werkgevers zullen vanaf 1 april dus meer moeten bijdragen voor werknemers die met brugpensioen gaan. De bedoeling van de maatregel is het gebruik van het brugpensioenstelsel te ontmoedigen.

Voor nieuwe bruggepensioneerden worden die werkgeversbijdragen verhoogd naargelang de leeftijd. Hoe jonger iemand is, hoe hoger de bijdragen dus zullen zijn. Voor reeds bestaande brugpensioenen gaat de bijdrage ook de hoogte in, maar slechts met tien procent. De sociale partners zullen wel de mogelijkheid hebben om een alternatief voorstel uit te werken.