Professor Vuye: 'Le Soir wil de bruggen vooral opblazen, denk ik'
Professor Hendrik Vuye Foto: Filip Claus
Hij adviseert de N-VA, is een vurig pleitbezorger van de Vlaamse zaak, maar hij woont en werkt in Wallonië. De RTBF voert een haatcampagne tegen hem, maar Hendrik Vuye, hoogleraar staatsrecht in Namen, wil van geen wijken weten.

'In Vlaanderen is men zich daar niet van bewust, maar de Franstalige Brusselse pers - Le Soir, La Libre, de RTBF - staat mijlenver af van de gemiddelde Waal. In Namen lezen de mensen vooral de kranten van de Groupe Sudpresse, L’Avenir, La Dernière Heure. Daarin zijn ook artikels over mij verschenen, maar die waren wel correct.'

 'Niemand heeft hier oren naar de militante anti-Vlaamse gevoelens waar de Brusselse media op spelen. De meeste Walen vinden dat even schandalig als de Vlamingen. Le Soir en de RTBF gaan daar heel ver in, maar er valt niets tegen te beginnen. Zodra je een beetje aan de persvrijheid morrelt, heb je geen persvrijheid meer. De uitwassen moet
je maar voor lief nemen. Het is hooguit een deontologische kwestie, die alleen intern kan
worden aangepakt.’

Bij Le Soir en de RTBF zullen ze ongetwijfeld opperen dat in de Vlaamse pers net hetzelfde gebeurt.

‘Dat klopt helemaal niet. Natuurlijk trekken Vlaamse kranten soms van leer tegen
Franstalige politici, zoals Michel Daerden, André Flahaut of Didier Reynders. Maar dan
wordt altijd nog de bal gespeeld, niet de man.'

'Dat is nog wat anders dan een sfeer creëren met allerlei insinuaties. Ik hoor Béatrice
Delvaux van Le Soir graag zeggen dat ze bruggen wil slaan, maar ik heb vaak de indruk
dat haar krant die bruggen vooral wil opblazen.’

‘Maar goed, de diabolisering van de N-VA en vooral van Bart De Wever in die krant heeft in
Wallonië weinig of geen effect. Ik merk er in ieder geval niets van. Niet onder mijn Waalse
kennissen, niet onder collega’s en ook niet bij mijn studenten.’

Hebt u een goed contact met De Wever?

‘Zeker wel, al zie ik hem ook weer niet zó vaak. Hij is veel zachtaardiger dan veel mensen denken, omdat hij op tv weleens hard durft uit te halen. Dat doet hij nooit als er geen camera’s in de buurt zijn, ook niet aan de onderhandelingstafel. Maar ik heb eigenlijk meer contact met Ben Weyts, aan wie ik als expert gekoppeld werd voor institutionele zaken. Ik denk dat ik mag zeggen dat we vrienden zijn geworden.’

Ben Weyts, de man van de harde lijn.

‘Dat is weer zo’n cliché. Ben is helemaal niet de communautaire scherpslijper voor wie
mensen hem houden, hij weet wel degelijk hoe je compromissen moet sluiten en hij kent
zijn dossiers. Hij is niet de man van de harde lijn, maar net als ik een man van de duidelijke lijn.'

'(windt zich een beetje op) Ik zou ook nooit een positief advies hebben gegeven over het
BHV-compromis dat nu is gesloten, voor het gerechtelijke arrondissement noch voor het
kiesarrondissement. De volgende conflicten liggen al te sluimeren.'

Zou u ooit overwegen om voor de N-VA op een lijst te gaan staan?

‘Moeilijke vraag. Nu zou ik daar eigenlijk overtuigd “nee’’ op moeten antwoorden. Maar
zeg nooit nooit, natuurlijk. Als ik het ooit toch doe, zal ik zeker met mijn antwoord in dit
interview geconfronteerd worden.’

Dit is maar een klein stukje uit een langer interview met professor Vuye dat u in DS Weekblad vindt dit weekend. Hij heeft het onder meer over de onderhandelingen in Vollezele waarbij hij mee rond de tafel zat. Hij heeft het over de cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Wallonie en over zijn verhouding met de N-VA.