De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd waardoor verkeersboetes rechtstreeks kunnen geïnd worden via een bevel tot betaling, als de overtreder niet reageert op een voorstel tot minnelijke schikking. Het gaat om een initiatief van de senatoren Martine Taelman (Open VLD) en Peter Van Rompuy (CD&V).

 Bij het bevel tot betaling legt de procureur van rechtswege de betaling op, en hij kan ze laten uitvoeren. De procedure moet de werklast voor de politierechtbanken verminderen.