Ontslag legerchef zou unicum betekenen
Foto: belga
Indien het ontslag van de Chef Defensie Charles Henri Delcour wordt bevestigd, dan zou dat een unicum betekenen in de naoorlogse geschiedenis van ons land. Geen enkele militaire gezagsdrager van dat niveau - een chef defensie sinds 2001 of een chef van de generale staf voordien - heeft in het verleden ooit ontslag genomen, zo blijkt uit een rondvraag bij gewezen generaals.

 Het enige ietwat vergelijkbare geval is dat van generaal-majoor Jean Huwaert. Huwaert was verantwoordelijke voor het personeel binnen de generale staf. Hij vroeg in september 1994 zijn vervroegd pensioen aan na meningsverschillen met de hiërarchie, in concreto de autoritaire luitenant-generaal José Charlier.

De officier in kwestie had indertijd aan Belga aangegeven dat hij halfweg zijn mandaat een 'erg negatieve' balans had opgemaakt en daar zijn conclusies uit had getrokken. Hij was naar eigen zeggen 'teleurgesteld door de conservatieve visie' waarmee de militaire hiërarchie de herstructurering toepaste die door de regering was beslist en hij had 'de dictaten van bovenaf' (van generaal Charlier) aan de kaak gesteld. 'Ik had geen inspraak in de keuzes' die op het vlak van personeelsbeleid werden genomen, luidde het.

Zijn demarche kwam aan als een donderslag bij heldere hemel binnen het leger. Toenmalig defensieminister Leo Delcroix richtte daarop een nieuw coördinatieorgaan op - het comité van stafchefs. Daarin zetelden de minister, zijn kabinetschef, de chef van de generale staf en de 'patrons' van de vroegere legercomponenten.