De Crem vindt ontslag Delcour logische conclusie
Foto: put
Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) noemt het ontslag van legerchef Charles-Henri Delcour 'logisch voor iemand die niet kan werken in het kader van het regeerakkoord'. Dat zei hij nadat de federale ministerraad het ontslag van de legerchef aanvaardde.

Het is nog niet zeker waarom Delcour precies ontslag nam. Het leger weerhoudt zich voorlopig van commentaar, maar minister van Defensie Pieter De Crem gaf voor de camera's van Villa Politica alvast een woordje uitleg. Hij beweert het niet zozeer een dispuut was tussen hen beide dat Delcour er toe aanzette om ontslag te nemen. Dat werd eerder gesuggereerd. De Crem had zijn zinnen gezet op een andere legerchef, maar die werd afgeblokt door de overige regeringspartijen.

'Er is een regeerakkoord, en als je daar niet mee akkoord is het logisch dat het ontslag wordt ingediend. Je moet in het kader werken van het regeerakkoord', aldus De Crem. Maar echt rouwig leek De Crem toch niet. 'Stafchefs van het leger komen en gaan, maar de Defensie zal altijd blijven bestaan', opende de minister laconiek. 'Het laat me volkomen koud. Ik ben niet iemand die zomaar van zijn stuk is te brengen. Dat maakt me niet blij of droevig. Ik ben niet iemand die snel een traan laat of spontaan gaat applaudiseren.'

Er zouden ook wat meningsverschillen over internationale operaties zijn. De Crem ontkent dat niet maar wil dat toch in een breder kader van hervormingen plaatsen. 'Er wordt in een ander contour gespeeld. We hebben nieuwe behoeftes, en we moeten met minder meer doen. Ik vrees niet dat onze noorder-, ooster - of zuiderburen ons meteen zullen aanvallen. We werken toch in een ander kader en daar zijn speciale kwaliteiten voor nodig. Nogmaals, het zijn niet de hervormingen van Pieter De Crem, maar wel die van de hele regering.'

De conflicten met de minister bereikten al meerdere keren zo'n kookpunt dat de legerchef wilde opstappen.

Opvolger

Delcour neemt dus een jaar voor het einde van vierjarig mandaat afstand van zijn functie als Chef Defensie. De regering start de procedure voor de vervanging van Delcour. Minister De Crem laat alvast weten dat de weg naar de benoeming van een nieuwe chef lang is. Momenteel neemt Gerard Van Caelenberghe de functie tijdelijk over. De Luitenant-generaal is sinds juli 2009 aangesteld als onderstafchef, verantwoordelijk voor Operaties en Training op de Generale Staf van Defensie.

Kortwieken

Het aanbod van ontslag door defensiechef Charles-Henri Delcour bevestigt de interne problemen bij Defensie, vindt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, die minister De Crem met de vinger wijst: 'Sinds zijn aantreden heeft minister De Crem geprobeerd de bewegingsvrijheid van de legertop te kortwieken, met talloze incidenten tot gevolg. De bom is nu gebarsten. Dit komt op een bijzonder slecht moment, want omwille van budgettaire krapte staat Defensie voor belangrijke keuzes'.

De Vriendt herinnert eraan dat De Crem in april 2011 openlijk op het vertrek van Delcour aanstuurde naar aanleiding van een nota met een kritische visie op de toenemende buitenlandse operaties, de herstructureringen binnen het leger en het gebrek aan budget voor nieuw materiaal. De Crem noemde de nota toen 'totaal irrelevant'. Daarnaast is er nog de hardnekkige weigering van de minister om decompressie te organiseren voor militairen na een buitenlandse operatie, hoewel dit een uitdrukkelijke vraag is van het leger zelf.

'In andere landen is het zeer normaal dat de defensietop zich met haar expertise mengt in het maatschappelijk debat over defensie of internationale veiligheid', benadrukt De Vriendt, die nog betreurt dat er in het parlement zelden of nooit een rechtstreekse dialoog is met de defensiechef en andere leden van de defensiestaf.