Vandeurzen wil kinderopvang voor ouders betaalbaar houden
Foto: Erik Roosens
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil dat ouders kinderopvang kunnen blijven betalen en belooft ook extra middelen om de geplande hervorming van de kinderopvang in Vlaanderen te realiseren. Vandeurzen reageert daarmee op de kritiek op de onduidelijke budgettaire context van het nieuwe kinderopvangdecreet.
Het Vlaams Parlement heeft woensdag het ontwerpdecreet rond de hervorming van de kinderopvang goedgekeurd. Dat decreet plant voor de komende jaren een grondige facelift voor de kinderopvang in Vlaanderen.
 
Het decreet wil onder meer het recht op kinderopvang verankeren. Bedoeling is dat er tegen 2020 voor elke baby of peuter met een opvangbehoefte een plaats is.
 
De oppositie hekelde vooral de onduidelijkheid over de budgettaire plaatje. 'De cruciale vraag die we ons allemaal stellen is: wat is de meerkost van dit decreet?', aldus Open Vld-politica Vera Van der Borght. Ook Mieke Vogels (Groen) en Marijke Dillen (Vlaams Belang) stelden zich vragen over de financiële ondersteuning van het decreet.
 
Ook UnieKO, de vereniging van zelfstandige crèches in Vlaanderen, hekelde het ontbreken van een duidelijk budgettair kader. De organisatie waarschuwde voor een verdubbeling van de dagprijs voor kinderopvang.
 
Minister Vandeurzen pareert kritiek
 
Hij wijst erop dat het decreet vooral het kader voor de transitie in de sector wil vastleggen. Het budgettaire plaatje zal later - in overleg met de sector - in concrete uitvoeringsbesluiten gegoten worden.
 
Eerst was er volgens Vandeurzen echter nood aan een duidelijk kader. 'Ook zij die vragen hebben over de budgettaire context hebben gezegd dat ze voorstander zijn van het kaderdecreet.'
 
Vandeurzen bevestigde al wel dat er extra middelen zullen vrijgemaakt worden. 'Als je kwalitatieve normen oplegt, zijn er budgettaire consequenties', klonk het. Daarnaast is het volgens de CD&V-minister ook de ambitie om de kinderopvang 'betaalbaar' te houden voor ouders.