Francine De Tandt voor de rechter
Francine De Tandt Foto: © BELGA
Francine De Tandt, de voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel, verschijnt op 22 mei voor het hof van beroep samen met haar broer, diens vrouw en de zakenman Luc Vergaelen. Dat bevestigt André De Becker, de advocaat van De Tandt.

De rechtszaak komt er nadat De Tandt in augustus 2009 in opspraak werd gebracht in een rapport van de Brusselse federale politie. Volgens de speurders waren er aanwijzingen dat rechter De Tandt onder één hoedje speelde met advocaten voor wie ze vonnissen op bestelling zou hebben gemaakt.

Bijna drie jaar na het begin van het onderzoek zijn daar echter nog geen aanwijzingen voor gevonden. Dat luik wordt nu in een apart onderzoek naar corruptie voortgezet.
Tijdens het onderzoek bleek echter ook dat De Tandt een half miljoen euro schulden had bij zakenman Luc Vergaelen, die geregeld als expert optrad bij de Brusselse rechtbank van koophandel.

Fout gelopen investering in Afrika

De schulden bij Vergaelen waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika. Toen Vergaelen doorhad dat hij zijn geld nooit meer terug zou zien, liet hij De Tandt en haar broer in juni 1999 een document ondertekenen waaruit moest blijken dat het wel degelijk om een lening ging.

Het document werd opgesteld in juni 1999, maar werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen.

Die antidatering leverde De Tandt, Vergaelen en de twee anderen de beschuldiging van schriftvervalsing op.

Francine De Tandt was ook de rechter die in december 2009 in eerste aanleg in kort geding het Fortis-vonnis velde. Voor ze haar vonnis uitsprak, zou ze vooraf inhoudelijk advies ingewonnen hebben bij een collega-handelsrechter. Daarom staat ze ook terecht wegens schending van het beroepsgeheim.

Eind september gaat De Tandt met pensioen. Op haar proces gaat ze voor de vrijspraak.