De federale ministerraad bespreekt donderdag een koninklijk besluit van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert dat voor meer vrouwen aan de top van de ambtenarij moet zorgen. Het CD&V-regeringslid wil dat 30 procent van de topambtenaren vrouw is.

Bogaert liet dit dinsdag in de bevoegde Kamercommissie weten aan Eva Brems (Groen), Bercy Slegers (CD&V) en Muriel Gerkens (Ecolo). Hij had het over een ontwerp-kb 'voor een meer evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties in de federale administratie'. Ook minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (cdH) werkte mee aan de tekst.

Over de concrete inhoud van het kb - werkt de staatssecretaris met verplichte quota of eerder met stimulerende maatregelen? - wou Bogaert nog niet ingaan. 'Ik kan u wel zeggen dat het in de lijn ligt van wat ik in het verleden daarover publiekelijk heb gezegd. Het algemene principe is wel dat het noch de bedoeling is om de benoeming van mannen te weigeren bij louter mannelijke laureaten, noch om de voorkeur te geven aan een minder bekwame vrouw, noch om de taalwetgeving te overtreden, maar voorrang te geven bij gelijke kwalificaties'.