Crèches waarschuwen voor verdubbeling dagprijs kinderopvang
Foto: *
Het nieuwe kinderopvangdecreet dat woensdag in het Vlaams Parlement gestemd wordt, dreigt de kostprijs voor kinderopvang de hoogte in te jagen. Dat zegt de vzw UnieKO, de koepel van zelfstandige kinderopvanginitiatieven. 'Door de bijkomende verplichtingen zou de dagprijs voor kinderopvang kunnen oplopen tot 41,5 euro, bijna een verdubbeling van het huidige gemiddelde van 22 euro', zo legt Jan De Vree van UnieKO uit.

 Het Vlaams Parlement zet woensdag wellicht het licht op groen voor het kaderdecreet kinderopvang. Dat decreet moet de bestaande kinderopvang in Vlaanderen een grondige facelift geven.

Hoe die hervorming zal gefinancierd worden, is echter nog niet duidelijk, zegt UnieKO. De organisatie waarschuwt alvast voor een hogere kostprijs. Ze berekende zelf hoeveel de geplande maatregelen zullen kosten. 'Elke bijkomende eis van de overheid is namelijk een bijkomende kost voor de sector', luidt het.

Volgens Jan De Vree van UnieKO dreigen de bijkomende verplichtingen (met name de bijkomende administratieve lasten) te zorgen voor een verdubbeling van de dagprijs voor kinderopvang. 'Nu betaalt men gemiddeld 22 euro per dag. Dat zou kunnen oplopen tot 41,48 euro per dag. Dat is gerekend aan 1 begeleider op 8 kinderen. Als dat 1 begeleider op 4 wordt, zou de prijs nog veel meer stijgen', aldus De Vree.

Nochtans kan het volgens UnieKO ook anders. 'Met hetzelfde budget dat vandaag wordt uitgegeven voor groepsopvang, 250 miljoen euro, kan men eigenlijk al de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen inkomensgerelateerd maken. Maar dan moeten de administratieve lasten omlaag', aldus De Vree.