Verschillende Egyptische lekenpartijen hebben zich dinsdag teruggetrokken uit de commissie die een nieuwe grondwet moet opstellen. Ze beschuldigen de islamisten, die de meerderheid vormen in het parlement, ervan er een hulpmiddel van te willen maken ten dienste van hun ambities.

Twee maanden voor de eerste ronde van de Egyptische presidentsverkiezingen op 23 en 24 mei verdiept hun terugtrekking de crisis tussen islamisten en de liberale en linkse lekenpartijen over het opstellen van de fundamentele wettekst. De nieuwe grondwet moet het politieke leven in Egypte regelen in het post-Moebaraktijdperk. 

Afgelopen weekend hebben de twee kamers van het parlement, voor twee derde gedomineerd door islamistische partijen, gestemd om deze commissie te vormen van honderd personen, samengesteld voor de helft uit parlementsleden en voor de andere helft uit vooraanstaande personen buiten het parlement gekozen.

De verkozenen van de lekenpartijen trokken zich terug uit de stemming, omdat de islamistische partijen -voornamelijk Moslimbroeders en radicale salafisten- wat graag de commissie wilden domineren en zij duidelijk in de minderheid waren.