'Index heeft nauwelijks invloed op loonhandicap'
Foto: CREDIT: ImageDesk.be / Lieven V
De Belgen zijn bij de meest productieve werknemers van Europa, maar door de hoge loonkosten wordt dit niet vertaald in een hoog rendement. Opvallend is dat de automatische loonindexering de loonkostenhandicap de voorbije jaren niet heeft doen toenemen.

Dat is de conclusie van een studie van PricewaterhouseCoopers (PwC).

"De kloof met de andere landen is inderdaad niet vergroot, dus het indexeffect lijkt verwaarloosbaar", gaf Peter De Bley van PwC dinsdag toe bij de voorstelling van de studie. Hij wees er wel op dat de kloof nog altijd bijzonder groot blijft.

Hij pleitte er dan ook voor om het debat over de index te voeren, maar het niet te beperken tot de index alleen. Ook fiscale lasten en socialezekerheidsbijdragen zijn een deel van het probleem.

"In elk geval is het indexdebat nu nog te sterk gepolariseerd. Men is voor of tegen, terwijl er wel degelijk alternatieven zijn", verklaarde De Bley nog. Hij wees op de mogelijkheid van een eenmalige indexsprong, een wijziging van de samenstelling van de index of het beperken van de indexering tot een deel van het loon.