De Gentse studenten betogen woensdag tegen nieuwe besparingsplannen van Vlaams Onderwijsminister Pascal Smet.

De betoging is een initiatief van STUART, de studentenvertegenwoordiging van de Letteren en Wijsbergeerte. De nieuwe studentenorganisatie 'Voorrang aan Studenten' (VAST) is mede-organisator.

VAST kreeg naar eigen zeggen recent enkele cijfers in handen waaruit bleek dat de Vlaamse regering een nieuwe besparingsronde wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Daar willen de studenten woensdag tegen betogen.

'De nieuwe cijfers bevestigen enkel de nood om op de bres te gaan staan voor de financiering en de kwaliteit van ons onderwijssysteem', aldus VAST. 'Naast besparingen op de werkingstoelagen, wordt ook bespaard op sociale voorzieningen.'

Volgens Nele Van Parys, Gents studentenvertegenwoordigster, gaat het om 4 miljoen euro 'basisfinanciering' voor de universiteiten en hogescholen. 'Daar bovenop komt een besparing van 400.000 euro in sociale toelagen, dat terwijl de universiteiten een voor 2013 voorziene extra toelage van een half miljoen euro pas in 2014 zullen ontvangen.'

'Door de grote druk die studenten en personeelsleden nu al ondervinden en uit vrees voor bijkomende besparingen, plannen de studenten woensdag een betoging', verklaart Van Parys. 'Wij komen op tegen de afschaffing van verschillende richtingen en besparingen bij het onderwijzend personeel.' De studenten eisen 'een sociaal beleid en een kwaliteitsvol onderwijs dat gevrijwaard blijft van de ongebreidelde publicatiedruk die aan lesgevers opgelegd wordt'.

'Cijfers kloppen niet'

Vanuit de hoek van minister Pascal Smet wordt verbaasd gereageerd op het initiatief. ' 'De uitlatingen van VAST zijn onjuist. In tegenstelling tot wat deze nieuwe studentenvereniging beweert wordt er dit jaar net meer geïnvesteerd in het Vlaamse hoger onderwijs'', aldus Jeroen Janssens, woordvoerder van Pascal Smet. In deze legislatuur alleen al wordt er 100 miljoen euro bijkomend aan het hoger onderwijs besteed.

Bovendien worden er tussen 2012 en 2025 1.000 extra professoren aangeworven, een stijging van 38%. 'Ook wij vinden de werkdruk bij het onderwijzend personeel een prioriteit', klinkt het.

Verder wordt er allerminst bespaard op sociale voorzieningen. ''In 2012 wordt er 600.000 euro meer aan voorzieningen besteed dan vorig jaar. En er ligt een zeer concreet plan om dat goeipad ook verder uit te bouwen tot een bijkomende jaarlijkse investering van 1.5 miljoen euro', aldus Jeroen Janssens.