Vanackere: 'Splitsing nationale politieke partijen was een vergissing'
Foto: Dieter Telemans
De splitsing van de Belgische politieke partijen in Franstalige en Nederlandstalige partijen in de jaren zeventig was een vergissing. Dat heeft CD&V-vicepremier Steven Vanackere gezegd tijdens een gedachtenwisseling met de pers. Vanackere toonde zich voorstander van een nationale kieskring.

Een buitenlandse journalist vroeg Vanackere vanmorgen tijdens een rondetafelgesprek van denktank European Policy Centre wat volgens hem de grootste politieke vergissing in de geschiedenis van België was.

'Dat is dat we geen nationale partijen meer hebben, maar partijen die verdeeld zijn op taalbasis', antwoordde Vanackere, nadat hij had erkend dat die stellingname niet op unanimiteit kon rekenen binnen zijn partij. Volgens de journalist in kwestie toonde de vicepremier zich ook voorstander van een federale kieskring.

De creatie van een federale kieskring, die het opnieuw mogelijk zou maken een aantal parlementsleden op nationale basis te verkiezen, werd tijdens de voorbije onderhandelingen over de staatshervorming verdedigd door de Franstalige partijen, maar daarover werd geen akkoord bereikt.

Onomkeerbaar proces

In een reactie plaatst CD&V-voorzitter Wouter Beke de uitspraken van Vanackere in een breder kader. 'Steven Vanackere heeft een aantal historische beschouwingen gegeven', zegt Beke.

'Voor mijn politieke actie vandaag vertrek ik van de huidige realiteit: eerst zijn de partijen communautair gesplitst en het zijn de gesplitste partijen die het hele federaliseringsproces op gang hebben getrokken.'

Volgens Beke maken ook de huidige staatshervorming en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde deel uit van dit proces. 'Deze realiteit is onomkeerbaar', zegt Beke. 'Een federale kieskring vandaag zal die realiteit niet doen veranderen en staat ook niet op de agenda.'